Fordelingen blandt nydiagnosticerede tilfælde af demens

Alzheimers sygdom 52 %
Vaskulær demens 13 %
Demens med Lewy Bodies og demens ved Parkinsons sygdom 7 %
Mixed demens 15 %
Uafklaret årsag 6 %
Frontotemporal demens 2 %
Anden specifik demensdiagnose 2 %
Alkoholrelateret demens 1 %
Anden sygdom 1 %
Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens, 2021

Demens er en tilstand med svækkelse af hukommelsen, indlæringen, evnen til at løse problemer og ændringer i personligheden. Demens kan ses ved mange forskellige sygdomme og er et væsentligt symptom ved mange hjernesygdomme. Symptomerne på demens kan være forskellige afhængigt af hvilken sygdom, der ligger til grund for demensen. Symptomer kan variere i sværhedsgrad, fra få og lette symptomer til en tilstand, hvor personen ikke længere kan genkende pårørende, og hvor adfærden er alvorligt forstyrret.

Faktaboks

Etymologi
Ordet demens kommer af latin de- 'ned' og mens 'forstand'.

Demens adskiller sig fra mental retardering ved, at hjernelidelsen her er medfødt, mens den ved demens optræder senere i livet, som en forringelse af de kognitive funktioner i forhold til tidligere. Symptomerne ved demens har en vedvarende karakter; en korterevarende tilstand med kognitive symptomer, fx pga. en forgiftning, er således ikke en demenstilstand. Dette gælder også et delirium, hvor bevidstheden er sløret, hvad den ikke er ved demens.

Forekomst af demens

Hyppigheden af demens stiger med alderen fra ca. tre procent blandt personer på 65 år til ca. 25 procent for personer over 85 år.

Demens ses hos begge køn, i alle verdensdele og i alle etniske grupper.

Demens er blevet inddelt i præsenil demens og senil demens afhængigt af, om sygdommen begynder før eller efter ca. 65-årsalderen. Oftere bruges dog betegnelse for den konkrete demenssygdom, og disse kan til en vis grad have forskellig aldersfordeling. Således er frontallapsdemens hyppigst i 45-65-årsalderen, medens Alzheimers sygdom er hyppigst hos ældre aldersgrupper.

Årsager til demens

Demens kan skyldes mange sygdomme. Den største gruppe er de neurodegenerative sygdomme med Alzheimers sygdom som den hyppigste. Den næststørste gruppe er de cerebrovaskulære sygdomme.

Oversigt over demenssygdomme

I tabellen ses nogle af de hyppigste demenssygdomme og kategorier af sygdomme, som kan medføre demens. Til venstre i tabellen er oplistet de hyppige neurodegenerative sygdomme, mens der længst til højre ses intoksikationer (forgiftninger), der er mindre hyppige.

Neurodegenerative sygdomme med demens som hovedsymptom Neurodegenerative sygdomme ledsaget af demens Cerebrovaskulære sygdomme Følger af traumer Andre hjernesygdomme Stofskiftesygdomme Mangelsygdomme Infektioner Intoksikationer
Alzheimers sygdom Parkinsons sygdom Vaskulær demens Hovedtraumer, fx trafikulykker Hjernetumorer Myxødem (lavt stofskifte Korsakoff psykose HIV (AIDS) MPTP
Demens med Lewy Bodies Huntingtons sygdom Følger til sygdomme i små og store blodkar Subduralt hæmatom Normaltrykshydrocefalus Syfilis Alkohol, dog omdiskuteret
Fronto-temporal demens Kronisk traumatisk encefalopati Herpes simplex-encefalitis

Neurogenerative sygdomme

Den neurodegenerative gruppe kan dels have demens som det primære symptom, og her er Alzheimers sygdom langt den hyppigste. Desuden kan demens være et ledsagesymptom ved andre neurodegenerative sygdomme, fx Parkinsons og Huntingtons sygdomme, der i høj grad og ofte primært præges af bevægeforstyrrelser.

Cerebrovaskulære sygdomme

De cerebrovaskulære sygdomme, den næsthyppigste gruppe, er dels følger efter slagtilfælde (apopleksi), dels spredte karlæsioner, som har ført til mange små læsioner i hjernen.

Demens efter slag eller skader på hovedet

Det kroniske subdurale hæmatom er en blodansamling udenpå hjernen, oftest opstået efter et hovedtraume. Blodansamlingen kan fjernes ved en operation, hvorved symptomerne svinder, og tilstanden bliver en såkaldt reversibel demenstilstand.

Kronisk traumatisk encefalopati er en tilstand, der er kommet opmærksomhed på i de senere år, hvor det undersøges, i hvilken grad gentagne mindre slag til hovedet, fx ved fodboldspil med hovedstød, kan føre til udviklingen af demens senere i livet (efter årtier).

Stofskiftesydomme

Ud over det her nævnte myxødem (lavt stofskifte), er der også flere andre stofskiftesygdomme, fx lever- og nyresygdomme, der kan ledsages af demens.

Mangelsygdomme

Flere former for vitaminmangel kan ledsages af demens, men disse sygdomme er sjældne. Korsakoff psykose er en speciel kronisk tilstand efter en ubehandlet Wernicke encefalopati, som ses hos alkoholikere, der har fået B1-vitaminmangel pga. mangelfuld kost.

Infektioner

Demens ved HIV og syfilis er sjælden, men før man havde effektiv behandling mod sygdommene, var det hyppigt.

Intoksikationer (forgiftninger)

Intoksikationer er omdiskuterede, og det diskuteres, i hvilken grad pesticider og giftstoffer i naturen kan påvirke vores organisme, herunder hjernen. I denne forbindelse fremkalder MPTP, et biprodukt ved illegal fremstilling af heroin, en permanent parkinsonisme, et eksempel på, hvor farlige visse stoffer kan være.

Om alkohol i sig selv kan give demenssymptomer har også været omdiskuteret. Et massivt alkoholforbrug ledsages ofte af et usundt liv med mangelfuld kost, søvnmangel osv. Disse faktorer kan i sig selv disponere til demensudvikling, jf. ovennævnte omtale af B1-vitaminmangel. Men om et omfattende alkoholforbrug, kombineret med et i øvrigt sundt liv, kan disponere til demens er tvivlsomt, og meget tyder på, at der skal mere til end indtaget af alkohol.

Symptomer på demens

Personer med demens kan få behov for pleje og omsorg.
.

Demens udvikles oftest gradvis over længere tid, fx ved Alzheimers sygdom, men kan også indtræde pludseligt, fx efter en trafikulykke. Det bliver vanskeligere at huske nylige begivenheder (indprentningssvækkelse), og personen bliver mere og mere glemsom og får vanskeligere ved at klare daglige gøremål.

Personlighedsforandringer viser sig i begyndelsen ved følelsesmæssig labilitet, irritabilitet eller ved apatisk ligegyldighed. Efterhånden svækkes dømmekraften, og den sociale adfærd kan blive forgrovet. Personen mangler den sædvanlige evne til at vurdere omgivelserne og afpasse sine reaktioner på hensigtsmæssig vis. Ukritisk jovialt løftet stemning er, ligesom umotiveret aggression og uhæmmet seksuel adfærd, udtryk for en vidtgående personlighedsændring, som især ses ved skader i hjernens pandelap, bl.a. ved frontotemporal demens.

Efterhånden som hjernens funktioner svækkes, kan der optræde hallucinationer og vrangforestillinger, som kan ledsages af depression og angst. Adfærden kan præges af umotiveret rastløshed, meningsløs foretagsomhed og råben. Der forekommer ofte forstyrrelser af døgnrytmen med natlig uro, hvor den demente fx kan forlade opholdsstedet i forvirret tilstand.

MCI-fasen – Mild Cognitive Impairment

Symptomerne ved de neurodegenerative sygdomme begynder snigende og kan i længere tid være så beskedne, at individet stort set fungerer normalt. Denne fase kaldes ofte MCI-fasen, hvor MCI er forkortelsen af “Mild Cognitive Impairment”, som oversættes til ”let kognitivsvækkelse”.

Diagnosen demens

For at stille diagnosen demens kræves det, at personen er påvirket i mindst to kognitive områder, fx hukommelse og sproglige forstyrrelser. I udredningen af demens er der fokus på dels tilstedeværelsen og graden af demens, dels på hvilken sygdom, der ligger til grund for personens demenssymptomer.

Tests

Diagnosen demens kan være svær at stille i et tidligt stadium, ikke mindst i MCI-fasen, hvor symptomerne ikke er så udtalte. Neuropsykologiske tests af de kognitive symptomer indgår som et vigtigt element i udredningen. Der findes flere standardiserede tests, fx testen Mini-Mental State Examination (MMSE), som er en meget anvendt test. Derudover findes de lidt mere avancerede tests Montreal Cognitive Assessment (MoCA) og Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE), som også kan anvendes til at skelne mellem forskellige demensformer.

Mest avanceret er den fulde neuropsykologiske test udført af en neuropsykolog. Den giver en mere fyldestgørende afdækning af karakteren og graden af forstyrrelserne i personligheden og kognitive evner, samt afdækning af mulig tilgrundliggende demenssygdom.

Diagnostisk afklaring

Specielt i MCI-fasen, og også ved mere udtalt demens, er den diagnostiske afklaring af hvilken sygdom, der ligger til grund for patientens demenssymptomer vigtig. Det skal afklares, om det en primær demenssygdom, en hjernesygdom, som ledsages af demens, eller om det ikke er demens, men en psykiatrisk sygdom, som minder om demens.

Det bør bekræftes eller udelukkes, om der foreligger en primær psykiatrisk sygdom eller en såkaldt reversibel demenssygdom, som kan behandles, så demenssymptomerne bedres eller forsvinder helt. Til de reversible demenstilstande hører hjernesvulster og såkaldt normaltrykshydrocephalus samt visse stofskiftesygdomme, fx myxødem med nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.

Den hyppigste psykiatriske sygdom, som kan ligne en demenstilstand, er depression. Depression kan også være sekundær til en demenssygdom.

Scanninger og blodprøver

MR- og CT-scanning udføres for at udelukke andre strukturelle hjernesygdomme som svulster, blødninger og følger efter blodpropper, samt for at påvise forskellige grad af svind af hjernemassen (atrofi).

Hvis der er mistanke om specifikke neurodegenerative hjernesygdomme, fx Alzheimers sygdom eller Parkinsons sygdom, kan der udføres PET- eller SPECT-skanning til at påvise specifikke defekter i et neurotransmittersystem, eller til at påvise nedsat glukosestofskifte i hjernen.

I enkelte tilfælde undersøges rygmarvsvæsken (lumbalpunktur) for indhold af beta-amyloid og tau-protein, der kan gøre diagnosen Alzheimers sygdom overvejende sandsynlig. Blodprøver indgår som almindelige ”rutine-prøver”, men de bruges også mere specifikt til at underbygge diagnosen ved mistanke om en konkret sygdom, fx til at påvise nedsat thyroxin ved myxødem (lavt stofskifte) ledsaget af demenssymptomer.

Behandling af demens

Behandlingen retter sig primært mod den tilgrundliggende sygdom. Hvis det drejer sig om en af de helbredelige demenssygdomme, ses der oftest en god bedring af symptomerne eller fuld helbredelse, fx ved myxødem med nedsat stofskifte.

Ved de fleste demenssygdomme, specielt hos ældre, er det ikke muligt at stoppe udviklingen af sygdommen. Ved nogle demenssygdomme er der dog mulighed for at give en medikamentel behandling, der mindsker symptomerne, fx ved Alzheimers sygdom. Ved alle demensformer kan der, ud over eventuel behandling af en tilgrundliggende sygdom, være behov for adfærdsterapi, fysiurgisk behandling og anden understøttende behandling. Ved svære adfærdsforstyrrelser kan psykofarmakologisk behandling blive aktuel. Patienter med udtalte demenssymptomer kan få behov for ophold i en plejebolig.

Prognose

Prognosen afhænger primært af den tilgrundliggende demenssygdom. Ved den sjældne sygdom myxødem med demens har de velbehandlede patienter en normal livslængde. De neurodegenerative sygdomme forløber derimod med en gradvis forværring over en lang årrække og har en forkortet levetid, for Alzheimers sygdom knap 10 år fra diagnose.

Læs mere på lex.dk

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig