Parkinsons sygdom er en kronisk hjernesygdom hos ældre. Symptomerne er rysten samt besværede og langsomme bevægelser pga. forandringer i hjernen og hjernestammen. Sygdommen opstår typisk efter 50-årsalderen, og forekommer hos en til to procent af befolkningen. Årsagen til Parkinsons sygdom er ukendt. Parkinsons sygdom hører til gruppen af neurodegenerative sygdomme.

Faktaboks

Etymologi
Sygdommen er opkaldt efter den britiske læge James Parkinson (1755-1824), som beskrev sygdommen i 1817.
Også kendt som

paralysis agitans, rystelammelse og parkinsonisme.

Forekomst

Sygdommen findes hos en til to procent af den danske befolkning og forekommer langt overvejende og med tiltagende hyppighed efter 50-årsalderen. Hyppigheden på verdensplan er også en til to procent. Hyppigheden har været stigende gennem de sidste årtier.

Mænd angribes lidt hyppigere end kvinder. Undersøgelser i USA’s befolkning viser, at sygdommen er halvanden gang så hyppigere hos hvide end hos afroamerikanere og asiater. En interessant iagttagelse er, at Parkinsons sygdom er mindre hyppig hos personer, der ryger, drikker kaffe, eller dyrker motion. Om rygning, kaffe og motionsdyrkning ligefrem beskytter mod Parkinsons sygdom er dog uvist.

Forekomsten af Parkinsons sygdom er steget de fleste steder i verden gennem de sidste årtier, dog med variationer. Både en større ældrebefolkning og bedre diagnostik kan bidrage hertil. Der synes dog, at være en reel alderskorrigeret stigning, en stigning som ikke ses i forekomsten af andre aldersrelaterede neurodegenerative sygdomme. Denne stigning har styrket overvejelser om, hvorvidt forurening med pesticider og kemiske stoffer kunne være med til at fremkalde sygdommen.

Parkinsons sygdoms årsag og patologi

Allerede før der er symptomer på Parkinsons sygdom finder en abnorm foldning af proteinet α-synuclein sted. Den abnorme foldning af proteinet kan brede sig fra en nervecelle til en nabo-nervecelle. Proteinet klumper sammen og danner såkaldte Lewy bodies, som kan findes mange steder i kroppen, fx i hjernen, i tarmkanalen, i hjertet. Når det abnorme protein breder sig i hjernen rammes specielt det dopaminerge system, hvor der sker en degeneration af de dopaminproducerende nerveceller i hjernens dybtliggende basalganglier og den dermed forbundne substantia nigra i hjernestammen.

Dopamin er afgørende

Allerede i 1950'erne blev det påvist, at sygdommen ledsages af en stærkt nedsat koncentration af neurotransmitterstoffet dopamin i de basale dele af hjernen. De dopaminerge celler i basalganglierne er med til at modulere en persons bevægelser, så de får en glidende harmonisk form, hvorfor defekter i systemet fører til abnorme bevægemønstre. De dopaminfølsomme nerveceller, som normalt modtager impulser når dopamin frigøres, forbliver derimod intakte. Dette har stor betydning for behandlingen af Parkinsons sygdom, da der kan behandles med medikamenter, der stimulerer de dopaminfølsomme nerveceller.

Ukendte faktorer

Hvad der initierer de patologiske forandringer vides ikke. I nogle tilfælde er der genetisk disposition til Parkinsons sygdom og sjældne tilfælde er ligefrem arvelige. Stoffet MPTP, et stof som kan forekomme i illegalt fremstillet narkotika, kan fremkalde en tilstand med permanent parkinsonisme. Dette har ført til overvejelse om, hvorvidt pesticider i sprøjtemidler kunne være med til at inducere Parkinsons sygdom og til at forklare den stigende forekomst af sygdommen.

Historisk baggrund

Sygdomme har altid været kendt, men beskrives i London i 1817 af lægen James Parkinson (1755-1824), som sygdommen får navn efter.

Symptomer på Parkinsons sygdom

Symptomerne begynder snigende, evt. over flere år, og nogle gange opdager de pårørende det først. Symptomerne begynder ofte med de nedenfor omtalte “Andre symptomer”, men kan også begynde med de "klassiske symptomer”. De klassiske symptomer kan i begyndelsen være halvsidige for siden at brede sig til den anden side af kroppen.

Klassiske symptomer

De klassiske symptomer ved Parkinsons sygdom er tremor (rysten), rigiditet (stivhed) og bradykinesi (langsomme og få bevægelser). Tremoren er en grov, langsom rytmisk hvile-tremor, som aftager eller svinder ved bevægelse. Rigiditeten er stivhed af arme og ben ved bevægelse; ved passive bevægelser konstateres øget modstand i alle retninger. De langsomme og få bevægelser bliver bl.a. tydelig ved gang, som bliver trippende med korte skridt og manglende medsving af armene. Hele kroppens holdning bliver ludende, motorikken svækkes med bevægelsesfattigdom, der ses fastfrysning af bevægelserne, ansigtsmimikken ophæves, der er sjældne blinkebevægelser, talen bliver svag, monoton og jappende, savlen er almindelig som følge af sjældne synkebevægelser, og håndskriften bliver formindsket og rystende.

Andre symptomer

En række andre ikke-motoriske symptomer kan optræde, ikke blot sammen med de ovennævnte klassiske motoriske symptomer, men kan også være de første symptomer på, at Parkinsons sygdom er ved at udvikle sig. Til de ikke-motoriske symptomer hører demens, depression, søvnforstyrrelse, forstoppelse, blæreproblemer, reduceret svingninger i hjertefrekvensen ved aktivitet, mm.

Nyere undersøgelser tyder på, at abnorm α-synuclein foldning og dannelse af ”Lewy bodies” kan begynde i tarmen for senere at brede sig til hjernen via de nerver, som forsyner tarmen. Herved kan bl.a. forstoppelse blive et tidligt symptom på en senere udvikling af Parkinsons sygdom. I de tilfælde, hvor patologien starter i maven, vil den senere udvikling af motoriske symptomer oftest være symmetrisk.

Diagnosen Parkinsons sygdom

Hvis to af de tre klassike symptomer (tremor, rigiditet og bradykinesi) er til stede, kan diagnosen stilles klinisk. Men i de tidlige stadier kan diagnosen være vanskelig overfor andre Parkinsonlignende sygdomme og depression.

Billedundersøgelser af hjernen

Diagnosen kan underbygges med specielle billeddiagnostiske undersøgelser, PET og SPECT, som kan visualisere bindingen af radioaktivt mærkede sporstoffer i hjernen. Allerede i de tidlige stadier af Parkinsons sygdom vil der således være en nedsat binding af sporstoffer, som specifikt binder sig til de dopaminproducerende nerveceller i hjernens dybtliggende basalganglier.

Behandling af Parkinsons sygdom

Behandlingen af Parkinsons sygdom tilsigter at mindske symptomerne og, i den tidlige fase, at holde dem helt væk. Herved får patienterne en bedre livskvalitet og kan holde sig i gang i længere tid. Der findes dog ingen kausal behandling, dvs. en behandling som stopper de degenerative processer, der ligger til grund for sygdommen. Fysioterapi er væsentlig i hele sygdomsforløbet.

Dopaminerstatning

Som omtalt ovenfor degenererer de neuroner der normalt producerer dopamin, hvorimod de neuroner der skal modtage dopaminsignalerne stort set er intakte. Dette var grundlaget for udviklingen af lægemidler, som erstatter hjernens naturlige dopamin, enten levodopa, et forstadie til dopamin, som i hjernen omdannes til dopamin, eller dopaminagonister, dvs. lægemidler som direkte stimulerer de dopaminfølsomme nerveceller.

Lægemidler, der hæmmer dopaminnedbrydningen

En anden gruppe lægemidler er MAO-B-hæmmer, som hæmmer nedbrydningen af den reducerede mængde dopamin, som stadig frigøres af de syge dopamin-nerveceller. Disse stoffer har særligt betydning tidligt i forløbet, hvor der stadigt produceres noget dopamin. Virkningen af disse lægemidler, der har revolutioneret parkinsonbehandlingen, aftager dog ofte efter 5-7 år.

Bivirkninger

Den medikamentelle behandlingen kan have bivirkninger, fx ufrivillige bevægelser (dystoni) eller pludselige forværrelser med lige så pludselig bedring af symptomerne få minutter senere, såkaldt on-off-fænomener. En sjælden komplikation er udviklingen af ludomani, hvilket skal ses i sammenhæng med at dopamin er et signalstof, som spiller en væsentlig rolle i spilleglæde. Ved bivirkninger med ubehagelige svingninger i tilstanden under den farmakologiske behandling, kan der anvendes depotpræparater, hvor de aktive medikamenter afgives langsomt over længere tid. En anden mulighed ved svingninger i tilstanden er at lægge en PEG-sonde (Percutan Endoskopisk Gastrostomi-sonde), som tillader at give medikamenterne som en langsom kontinuerlig injektion direkte i tarmen.

Kirurgisk behandling

I enkelte tilfælde anvendes neurokirurgisk behandling. Neurokirurgisk behandling kan bruges, hvis der ikke opnås tilfredsstillende effekt af den farmakologiske behandling. Den blev indført i 1950, som små stereotaktiske læsioner placeret i specifikke områder i hjernens dybere strukturer med henblik på at mindske tremor. Disse indgreb er nu erstattet af Deep Brain Stimulation (DBS), hvor elektroder placeres dybt i hjerne i bestemte områder af de basale ganglier. Stimulation gennem elektroderne reducerer de motoriske symptomer. Stimulationselektroder kobles til en pacemaker, der ligger under huden på brystet.

Prognose

Forløbet varierer mellem milde og langsomt fremadskridende tilfælde med et forløb over mange år uden væsentligt færdighedstab til tilfælde med hurtigere udvikling og svær invaliditet med næsten ophævet bevægelighed i løbet af få år. Effektiv behandling med lægemidler kan dog i ¾ af tilfældene afhjælpe symptomerne væsentligt i længere tid. Demens udvikler sig oftest først i større grad sent i forløbet. I de fremskredne tilfælde kan anbringelse på plejehjem blive nødvendigt. Levetiden er reduceret hos patienter med Parkinsons sygdom. Tiden fra diagnose til død varierer og ligger gennemsnitligt omkrig 10 år. Mange lever dog i længere tid med sygdommen, nogle endog i årtier.

Parkinsonlignende sygdomme

Parkinsonisme optrådte i 1920'erne som en følge efter den hjernebetændelse, der komplicerede den spansk syge. Parkinsonisme kan også forekomme ved andre hjernesygdomme, fx udtalt åreforkalkning, og i disse tilfælde har behandling med lægemidler kun ringe eller ingen effekt. Endelig kan parkinsonisme være en bivirkning ved anvendelsen af lægemidler af typen neuroleptika i behandlingen af sindslidelser.

Læs mere på lex.dk

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig