Første værk på lex.dk

Steder på Læsø beskrevet i Trap Danmark

Trap Danmark er et værk, der – med udgangspunkt i steder – beskriver Danmark. Værket lanceres nu på trap.lex.dk. I første omgang med beskrivelser af steder i 15 kommuner. De resterende kommuner bliver tilføjet, efterhånden som bindene i bogværket Trap Danmark udkommer.


Foreningen lex.dk har til formål at etablere og drive en frit tilgængelig, dansksproget digital platform for autoritativ viden til brug for folkeoplysning til gavn for det danske samfund, herunder folkeskoler, gymnasier, universiteter, læreanstalter m.m. og bibliotekerne. Det gør foreningen ved

  1. at opdatere og udgive Den Store Danske Encyklopædi, 
  2. at stille en række videntunge, specialiserede værker til rådighed for offentligheden.

Foreningen har ikke til formål at skabe økonomisk overskud til udlodning blandt sine medlemmer, og medlemmerne har intet krav herpå.

Den digitale platform åbner for offentligheden i slutningen af 2020, men allerede nu arbejder foreningen på at gøre indholdet klar.

Foreningen blev stiftet i sommeren 2019 med foreløbig fire medlemmer, Gyldendal A/S, G.E.C. Gads Fond, Danske Universiteter og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
Læs om foreningens mission.

Opdatering af Den Store Danske og drift af portalen finansieres af en bevilling på finansloven. Bevillingen er på i alt 23 millioner kr., og dækker en fire-årig periode, 2019-22. 

I videnportalen indgår Trap Danmark og Den Store Danske Encyklopædi samt en stribe andre værker.

Den Store Danske Encyklopædi

Onlineencyklopædien Den Store Danske blev lanceret i 2009. Fra begyndelsen var indholdet mere end 161.000 artikler, alle redigeret og verificeret af førende danske fageksperter. Encyklopædien blev indtil 2017 vedligeholdt, opdateret og udvidet af en redaktion på forlaget Gyldendal. Videreførsel af Den Store Danske sker fremover i lex.dks regi. Læs mere på denstoredanske.dk.

Trap Danmark

Værket beskriver Danmark med udgangspunkt i landets 98 kommuner. I beskrivelserne indgår geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv. I slutningen af 2021 udkommer det sidste af værkets i alt 34 bind. I takt med at bøgerne udkommer bliver materialet tilgængeligt på lex.dk. Læs mere på trap.dk.

Andre værker

En række digitaliserede bogværker indgår i videnportalen. Disse værker opdateres ikke, men de stilles til rådighed for læsere. Listen med værker herunder er ikke lukket, flere kan komme til.

Danmarks Oldtid

Et værk i fire bind af Jørgen Jensen. Danmarks Oldtid udkom oprindeligt i 2004.

Danmarkshistorien

Et værk i 17 bind med Olaf Olsen som hovedredaktør. Værkets 2. udgave, som ligger til grund for den digitale version, udkom oprindeligt 2002-05.

Dansk Biografisk Leksikon

Et opslagsværk i 16 bind. Svend Cedergreen Bech redigerede 3. udgave, der udkom 1979-84. 

Dansk Pattedyratlas

Værket er redigeret af Hans J. Baagøe og Thomas Secher Jensen og udkom som trykt værk i 2007. 

Dansk litteraturs historie

Værk i fem bind, der oprindeligt udkom 2006-09. Værkets hovedredaktører er Klaus P. Mortensen og May Schack.

Gyldendals Teaterleksikon

Opslagsværk redigeret af Alette Scavenius. Det udkom oprindeligt i 2007.

Historien om børnelitteratur

Forfatteren er Torben Weinreich, og værket udkom oprindeligt i 2006.

Naturen i Danmark

Et værk i fem bind, der oprindeligt udkom i 2006-13. Værkets hovedredaktører er Tom Fenchel, Gunnar Larsen, Peter Vestergaard, Peter Friis Møller og Kaj Sand-Jensen. 

Nordisk Mytologi

Opslagsværk af Finn Stefánsson. Den digitaliserede version er baseret på 2. udgaven, der oprindeligt udkom 2009.

Symbolleksikon

Opslagsværk af Finn Stefánsson. Værket udkom oprindeligt i 2009.