Stråledosis er et mål for den energi, ioniserende stråling afsætter i stof, herunder menneskeligt væv. Strålingen kan fx være røntgenstråling eller stamme fra radioaktive kilder.

Faktaboks

Etymologi

Andetleddet kommer fra græsk dosis 'portion', afledt af dotos 'givet'.

Også kendt som

strålingsdosis, dosis

Afhængigt af formålet kan stråledosis opgøres på tre forskellige måder:

  • Absorberet dosis er det grundlæggende mål for stråledosis, defineret som den afsatte strålingsenergi pr. masseenhed af stoffet. SI-enheden for absorberet dosis er J pr. kg, som har fået navnet gray (Gy).
  • Ækvivalent dosis tager højde for, at nogle typer stråling har større biologisk skadevirkning end andre. SI-enheden for ækvivalent dosis er sievert (Sv).
  • Effektiv dosis tager højde for både strålingens type, og at nogle organer er mere følsomme for stråling end andre. SI-enheden for effektiv dosis er sievert (Sv) ligesom for ækvivalent dosis.

Effektiv dosis er udtryk for den samlede stråledosis til kroppen som helhed. Hvis alle dele af kroppen får samme stråledosis (jævn bestråling) med røntgen- eller gammastråling (fotoner), svarer 1 Gy til 1 Sv.

Stråledosis kan måles med et dosimeter.

Niveauer af stråledoser

Stråling forekommer naturligt i små doser. I Danmark giver naturlige strålekilder en baggrundsstråling, som skal måles i milli-sievert: 1 mSv = 0,001 Sv. I Danmark er stråledosis fra naturlige kilder i gennemsnit 0,003 Sv pr. år = 3 mSv pr. år (mSv/år).

Stråledosis fra en røntgenundersøgelse er forskellig afhængigt af typen af undersøgelse, men kan fx være 5-15 mSv fra en CT-scanning og betydeligt mindre fra et røntgenbillede.

Ved strålebehandling af kræft bestråles selve kræftknuden med meget store stråledoser, typisk 30 Gy eller mere.

Skadevirkning af stråling

Ioniserende stråling kan påvirke cellernes DNA og dermed cellens funktion og levedygtighed.

Store stråledoser kan få så mange celler til at gå til grunde, at det påvirker kroppens funktioner. Dette kaldes akut skade, vævsreaktion eller deterministisk skade. Akut skade ses først ved stråledoser højere end ca. 0,5 Sv (500 mSv), fx i form af nedsat antal blodlegemer. Hvis hele kroppen får en stråledosis på 5 Sv, vil man have ca. 50 procent chance for at overleve.

Ved lavere stråledoser sker ingen akut skade, men der kan være forhøjet risiko for senere i livet at udvikle kræft. Dette kaldes senskade eller stokastisk skade.

Man regner med, at den ekstra kræftrisiko er ca. 0,5 procent pr. 100 mSv som gennemsnit for alle aldersgrupper. Risikoen er større end gennemsnittet for børn og unge og lavere end gennemsnittet, når man er oppe i årene. Det er ikke afklaret, om stråledoser under 100 mSv reelt giver en større risiko, men i forbindelse med strålebeskyttelse antager man dette ud fra et forsigtighedsprincip.

Vægtning for forskellige strålingstyper

Ved bestråling af mennesker afhænger sandsynligheden for en strålingsfremkaldt skade af både absorberet dosis og af strålingstypen, fx alfa- eller gammastråling. Dette kan angives ved ækvivalent dosis.

Ækvivalent dosis

Ækvivalent dosis defineres som produktet af absorberet dosis og en strålevægtningsfaktor for den givne strålingstype. Strålevægtningsfaktoren udtrykker, hvor stor den biologiske skade af bestrålingen er i forhold til samme absorberede stråledosis fra gammastråling. Ækvivalent dosis er således et udtryk for senskaderisikoen for det bestrålede væv.

strålingstype strålevægtningsfaktor
fotoner 1
elektroner 1
neutroner, afhængigt af energi 3 til 20
protoner 2
alfapartikler, fissionsfragmenter, tunge atomkerner 20

Vægtning for organers strålefølsomhed

Effektiv dosis er udtryk for senskaderisikoen for kroppen som helhed. Hvis alle dele af kroppen har fået samme stråledosis (homogen strålingsudsættelse), er effektiv dosis = ækvivalent dosis. Hvis forskellige organer har fået forskellig stråledosis (inhomogen stråleudsættelse), udregnes effektiv dosis ved at vægte de forskellige organers ækvivalente doser.

Effektiv dosis

Effektiv dosis er defineret som summen af de enkelte organers ækvivalente dosis ganget med en vævsvægtningsfaktor for hvert organ. Vævsvægtningsfaktorerne afspejler organernes relative bidrag til den totale skadevirkning, som omfatter kræft og alvorlige genetiske skader.

organ vævsvægtningsfaktor
kønsorganer 0,08
knoglemarv 0,12
tarm 0,12
lunger 0,12
mave 0,12
bryst 0,12
blære 0,04
lever 0,04
spiserør 0,04
skjoldbruskkirtel 0,04
hud 0,01
knogleoverflader 0,01
spytkirtler 0,01
hjerne 0,01
resten af kroppen 0,12
total 1,00

Dosishastighed

Dosishastighed er et mål for afsat dosis pr. tidsenhed. SI-enheden for dosishastighed er gray pr. sekund eller sievert pr. sekund. Dosishastigheden har indflydelse på strålingens biologiske virkning. Stråledoser givet med høj dosishastighed har en større virkning pr. dosisenhed end stråledoser givet med lav dosishastighed. Det skyldes, at organismens reparationsmekanismer bliver mindre effektive ved høje dosishastigheder. Dette gælder især beta- og gammastråling.

Læs mere på lex.dk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig