Ionotrop glutamatreceptor

Ionotrop glutamatreceptor. På strukturen er vist hvordan den tetramere receptor sidder i cellemembranen. Endvidere er angivet membrandomænet og det ekstracellulære domæne med henholdsvis det aminoterminale domæne og det ligandbindende domæne, hvor glutamat binder. I bindingsstedet for glutamat ses et stof der blokerer for binding af glutamate (en antagonist). Nederst til venstre er vist ionkanaldelen af receptoren set inde fra cellen af (nedefra). Ionkanalen, som er i midten, er i denne struktur lukket, men åbner et hul i midten når glutamat binder, hvilket gør at ioner kan strømme igennem. Til højre ses den tetramere opbygning af receptoren meget tydeligt fra ydersiden af receptoren (ovenfra). Hver farve repræsenterer hvert af de 4 proteiner (klonede undertyper).

Ionotrop glutamatreceptor
Licens: CC BY SA 3.0
Metabotrop glutamatreceptor
Metabotrop glutamatreceptor. På strukturen er vist hvordan den dimere receptor sidder i cellemembranen. Endvidere er angivet membrandomænet og det ekstracellulære domæne. I forstørrelserne nederst er vist bindingslommen for glutamat, hvor naturstoffet quisqualic acid sidder i denne struktur. Til højre er vist de to membrandele af receptoren med de 7 alpha-helixer (spiraler) der går ud og ind af membranen. Det er her G-proteinet binder, når receptoren aktiveres af glutamat.
Metabotrop glutamatreceptor
Licens: CC BY SA 3.0
Glutamatreceptor ligander

Forskellige glutamatreceptor ligander. Øverset: 3 selektive aktiverende stoffer (agonister) som har givet navn til receptorklasserne AMPA, NMDA og KA. Nederst: 2 ionkanalblokkere (antagonister), samt naturstoffet Ibotensyre som kan aktivere både ionotrope og metabotrope receptorer.

Glutamatreceptor ligander
Licens: CC BY SA 3.0

Glutamatreceptorer er receptorer, som genkender og aktiveres af neurotransmitteren glutamat. Glutamat er det mest udbredte signalstof i det perifere og centrale nervesystem.

Glutamatreceptorerne sidder typisk i nervecellernes synapser, som er stedet, hvor én nervecelle forbindes med en anden. I dette område vil et elektrisk signal føre til frigivelse af det kemiske transmitterstof glutamat fra den ene nervecelle (præsynaptisk), som så aktiverer glutamatreceptorer på den anden nervecelle (postsynaptisk), og dermed overføret signalet til den anden celle. På den måde omsættes et elektrisk signal fra én celle til et kemisk signal, som sendes videre til en anden celle.

Typer af glutamatreceptorer

Glutamatreceptorerne inddeles i 2 klasser: ionotrope og metabotrope receptorer. Begge typer af receptorer er membranbundne, hvilket vil sige, at de sidder i cellemembranen. Ionotrope glutamatreceptorer er ionkanaler, som typisk sidder i nervecellernes synapser og lynhurtigt reagerer på frigivelsen af glutamat i synapsen. Metabotrope glutamatreceptorer er G-proteinkoblede receptorer, og glutamataktivering fører til et langsommere respons i nervecellen sammenlignet med de ionotrope receptorer.

Ionotrope glutamatreceptorer

Ionotrope glutamatreceptorer er tetramere proteiner. Det vil sige, at de er opbygget af fire ens proteiner, der går sammen for at danne receptoren. Receptoren består af 3 domæner: et transmembran domæne (TMD), som sidder i cellemembranen og danner en ionkanal gennem membranen, og to domæner udenfor cellen (extracellulært). De to extracellulære domæner er henholdsvis det ligandbindende domæne (LBD), hvor glutamat genkendes og binder, og et aminoterminalt domæne (ATD).

Ligandbindingsdomænet har form som en muslingeskal, der lukker sammen, når den binder glutamat. Når det sker, åbnes ionkanalen i receptoren for en strøm af positivt ladede ioner, primært natrium. Denne strøm udligner (depolariserer) den ladningsforskel, der er mellem det ydre og indre af cellen, som også kaldes cellens membranpotentiale, hvilket virker aktiverende (excitatorisk) på cellen. Når et tilstrækkeligt antal receptorer åbnes, vil depolariseringen blive så stor, at den fører til, at endnu flere ionkanaler åbner. Disse ionkanaler er spændingsafhængige kaliumkanaler. Når disse åbnes, dannes et nyt elektrisk signal i nervecellen, hvilket kaldes et postsynaptisk aktionspotentiale. På denne måde kan det kemiske signal igen konverteres tilbage til et elektrisk signal i nabo-nervecellen.

Metabotrope glutamatreceptorer

Metabotrope glutamatreceptorer er G-protein-koblede receptorer, som også sidder i cellemembranen. De metabotrope receptorer er sammensat af to proteiner, der går sammen og danner receptoren (dimer). Lige som de ionotrope receptorer består metabotrone receptorer af et transmembrandomæne (TMD) og et extracellulært domæne, som kan lukke om og binde glutamat, hvilket aktiverer receptoren. Det extracellulære domæne kaldes også for “Venus' fluefanger” (på engelsk Venus flytrap) efter den kødædende plante.

Når metabotrope receptorer binder glutamat, aktiveres forskellige signalmolekyler inde i cellen (intracellulært), de såkaldte “2nd messenger”-systemer. For eksempel kan G-proteiner, som har givet navn til receptoren, “fortøjre“ ved en aktiveret receptor, selv blive aktiveret og “sejle“ ind i cellen og videreføre signalet. Også andre “2nd messenger”-systemer kan aktiveres, bl.a. beta-arrestin. Denne signaloverførsel er væsentligt langsommere end signaloverførslen i de ionotrope receptorer.

Glutamatreceptorer på tungen

Udover disse to klasser findes der også G-proteinkoblede receptorer på tungen, der genkender glutamat fra fødevarer, som giver smagen umami. Disse smagsreceptorer hedder TAS1R1 + TAS1R3, og de kan også genkende andre stoffer end glutamat.

Undertyper af glutamatreceptorer

Udover den overordnede inddeling i to klasser kan glutamatreceptorerne yderligere underinddeles. De ionotrope glutamatreceptorer inddeles i 3 farmakologiske underklasser: AMPA-, NMDA- og Kainsyre-receptorer. Disse er faslagt efter, at receptorerne selektivt kan aktiveres af stofferne AMPA, NMDA og Kainsyre (Kainic Acid, KA). Derudover koder generne for endnu flere undertyper. Der er således klonet 4 AMPA-, 7 NMDA- og 5 KA-gener, der koder for de proteiner, der går sammen 4 af gangen for at danne receptoren. Da disse klonede undertyper også kombineres i de tetramere receptorer, er mangfoldigheden af glutamatreceptorer meget stor.

De mange undertyper har forskellige egenskaber, og spiller således forskellige roller i hjernen. For eksempler er NMDA-receptoren blokeret i ionkanalen af en magnesium-ion, som først forlader ionkanalen, når AMPA receptoren er aktiveret, og der er sket en delvis depolarisering af membranen. Endvidere kan kalcium-ioner passere gennem NMDA-receptoren, hvilket giver en større strøm. NMDA-receptorer menes at være involveret i hjernens hukommelse gennem en mekanisme, der kaldes langtidspotentiering (long term potentiation, forkortet LTP). Når NMDA-receptoren stimuleres gentagne gange, øges "styrken" af synapsen mellem de to nerveceller ved et den store strøm af kalcium-ioner fører til flere receptorer i og større "følsomhed" af synapsen.

Også de metabotrope receptorer kommer i forskellige udgaver. I mennesker koder generne for 8 forskellige undertyper af metabotrope receptorer (mGluR1-8). Det signal, som metabotrope glutamatreceptorer overfører, kan virke både stimulerende og hæmmende afhængigt af hvilken undertype, der aktiveres. To af undertyperne, mGluR1 og mGluR5, er aktiverende og resten er hæmmende.

Forstyrrelser i glutamatudskillelsen

Det er vigtigt, at der er udskilles en passende mængde glutamat til synapsekløften. Hvis NMDA-receptoren bliver aktiveret for meget på grund af for høj udskillelse af glutamat, kan der komme skadeligt forhøjede kalcium-niveauer i post-synapsen. Dette kan i værste fald facilitere excitotoxicitet, som øger risikoen for celledød.

Er det tilfældet, at neuronerne udsættes for excitotoxicitet, kan flere sygdomme vise sig. Den fysiologiske respons menes bl.a. at have en betydning for udvikling af skizofreni – foruden andre neurotransmittere såsom dopamin, der ligeledes spiller en væsentlig rolle for denne sygdom. Dopamin, specifikt i basalganglier, kan også spille en væsentlig rolle i udviklingen af Parkinson sygdom.

Nyere forskning tyder på, at overaktivering af glutamatreceptorer kan have indflydelse på netop det dopaminerge system i de basale gangliger. Glutamat spiller desuden sandsynligvis en rolle i initiering og spredning af epileptiske anfald. Anfaldene kan medføre et øget ekstracellular niveau af glutamat, som kan føre til excitotoxicitet. Dette spiller sandsynligvis også en rolle i Alzheimers sygdom.

Lægemidler

Ved sygdomme med en forhøjet virkning af glutamat, kan virkningen af glutamat blokeres ved hjælp af lægemidler. Dette kan gøres ved lægemidler, som har en blokerende (antagonistisk) effekt på glutamatreceptorerne, fx ketamin og memantin. Disse lægemidler kan blokerer ionkanalen på NMDA-receptoren, hvilket anvendes i behandlingen af Alzheimers sygdom. Topiramat, som er et stof, der bruges i behandlingen af epilepsi, hæmmer også virkningen af glutamat, men stoffets virkningsmekanisme er kompleks. Felbamat bruges også i behandlingen af epilepsi, og virker på NMDA-receptorer, men stoffet virker på også andre ionkanaler.

Læs mere på lex.dk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig