Doping er brugen af forbudte præstationsfremmende stoffer og metoder, som er opgivet på World Anti-Doping Agencys (WADA) dopingliste og som er implementeret i dansk lovgivning. Stoffer og metoder på dopinglisten er underlagt restriktioner for sportsudøvere – om end en række dopingmidler også er forbudte i henhold til straffeloven, fx narkotika.

Faktaboks

Etymologi
Ordet ”doping” stammer fra afrikaans, hvor "doop" var et planteekstrakt med stimulerende virkninger. Doping optrådte første gang i en engelsk ordbog i 1889 og blev beskrevet som et opiumholdigt middel, der blev anvendt til at "dope" heste.

Historik

Brugen af præstationsfremmende stoffer har en lang historie. I det antikke Grækenland og Rom brugte atleter og gladiatorer angiveligt stimulanser for at øge deres præstationer, og vikingerne herhjemme indtog rød fluesvamp før kamp. Doping blev dog først udbredt gennem flere gennembrud inden for lægemiddelvidenskaben og statsstyrede dopingprogrammer under den kolde krig, hvor sport blev en arena i konkurrencen mellem Øst og Vest, især efter fremstillingen af syntetisk testosteron i 1950'erne.

Det var dog først i kølvandet af Festina-skandalen i Tour de France 1998, hvor fransk politi fandt store mængder forbudte stoffer hos en holdsognieur, at der blev etableret det internationale antidopingagentur WADA, som i dag overvåger doping og regulerer antidopingreglerne i elitesport.

WADA er en uafhængig international organisation, som har til formål at harmonere og regulere de internationale antidopingregler i idræt samt at monitorere brugen af doping i sport. Det overordnede antidopingreglement i idrætten er WADA-koden. Den regulerer alt fra dopingkontroller og sagsbehandling i dopingsager til forebyggende arbejde.

WADAs dopingliste

For at et stof eller en metode kan blive sat på WADAs dopingliste, skal det opfylde mindst to af tre kriterier:

  1. Stoffet eller metoden er eller kan potentielt være præstationsfremmende.
  2. Stoffet eller metoden kan medføre sundhedsskadelige bivirkninger eller kan have potentielle sundhedsskadelige bivirkninger.
  3. Stoffet eller metoden er imod sportens ånd.

Desuden er stoffer eller metoder, der slører effekter eller sporing af forbudte stoffer, samt stoffer, der endnu ikke er godkendt til mennesker, heller ikke tilladt.

WADA reviderer dopinglisten årligt. Desuden har WADA også en overvågningsliste med stoffer, som ikke er forbudte, men som WADA har særligt fokus på.

Stoffer på dopinglisten

Dopinglisten indeholder en bred vifte af stoffer og metoder, der er forbudte både i og uden for konkurrence, hvilket kræver, at både atleter og sundhedspersonale holder sig opdateret. For at lette denne opgave har Anti Doping Danmark (ADD) udviklet forskellige vejledninger samt en medicin-app til både udøvere og sundhedspersonale. Med disse værktøjer kan man løbende holde sig informeret om, hvilke præparater der er på dopinglisten eller er underlagt særlige restriktioner, fx astmamedicin. Det er vigtigt at understrege, at overtrædelser af WADAs kodeks kan medføre tiltale mod udøveren, men også læger og andet støttepersonale er underlagt disse regler.

Dopinglisten er opdelt i stof- og metodegrupper som angivet i tabellen nedenfor. Stoffer i grupperne S1-S5 er forbudte både i og uden for konkurrence, mens stoffer i grupperne S6-9 kun er forbudte i konkurrence. Metodegrupperne M1-3 er forbudte både i og uden for konkurrence. Endelig er der gruppe P1, som indeholder stoffer, der er forbudte i visse sportsgrene. Som udgangspunkt er alle stoffer, der ikke er godkendt til mennesker, og som ikke er omfattet af de øvrige stofgrupper, forbudte både i og uden for konkurrence (stofgruppe S0).

Gruppe Stofgrupper/metoder Restriktion
S0 Ikke-godkendte stoffer Forbudt i og uden for konkurrence
S1 Anabole stoffer Forbudt i og uden for konkurrence
S2 Peptidhormoner, vækstfaktorer, relaterede stoffer og mimetika Forbudt i og uden for konkurrence
S3 β2-agonister Forbudt i og uden for konkurrence
S4 Hormonelle og metaboliske modulatorer Forbudt i og uden for konkurrence
S5 Diuretika og sløringsstoffer Forbudt i og uden for konkurrence
M1 Manipulation af blod og blodkomponenter Forbudt i og uden for konkurrence
M2 Kemisk og fysisk manipulation Forbudt i og uden for konkurrence
M3 Gen- og celledoping Forbudt i og uden for konkurrence
S6 Stimulerende stoffer Forbudt i konkurrence
S7 Narkotika Forbudt i konkurrence
S8 Cannabinoider Forbudt i konkurrence
S9 Glukokortikoider Forbudt i konkurrence
P1 β-blokkere Forbudt i udvalgte idrætsgrene i konkurrence

Hyppigt anvendte dopingstoffer

Nogle stoffer bruges oftere som doping end andre. Nogle eksempler på hyppigt anvendte dopingstoffer er:

Muskelopbyggende stoffer

Anabole stoffer udgør størstedelen af de dopingpræparater, som både eliteatleter og motionister misbruger. Disse omfatter primært syntetisk fremstillede anabole steroider, især testosteron og varianter heraf. Anabole steroider giver muskelvækst og sænker fedtmassen, hvilket gør dem populære blandt atleter i sportsgrene, hvor muskelstyrke er afgørende, såsom vægtløftning. De har også været udbredt blandt cykelryttere i 1990'erne for at forbedre træningsudbytte og restitution. Selvom unge mænd er de primære brugere af anabole steroider inden for motionsdoping, viser data en stigende brug blandt unge kvinder, der ønsker en slank og muskuløs krop.

Misbrug af anabole steroider medfører en bred vifte af bivirkninger. Dette gælder særligt akne, uønsket hårvækst, aggressiv adfærd og søvnløshed. Desuden kan skrumpede testikler og impotens forekomme efter kun tre måneders brug.

Udover anabole steroider ses også misbrug af SARMs (selektive androgene receptormodulatorer), en ny type farmaka til behandling af atrofiske lidelser, som har færre bivirkninger end anabole steroider.

Andre muskelopbyggende stoffer, der misbruges, inkluderer insulin og væksthormon.

Stoffer og metoder der forbedrer ilttransport

EPO og andre såkaldte erythropoiesestimulerende stoffer samt bloddoping har tiltrukket betydelig opmærksomhed i forbindelse med dopingskandaler. Dette gælder især inden for udholdenhedssport, idet kroppens evne til at transportere ilt er af afgørende betydning for præstationer.

Det omfattende misbrug af EPO og andre erythropoiesestimulerende stoffer samt bloddoping førte til, at WADA introducerede det biologiske pas, hvor atleters blodværdier overvåges over tid.

Astmamedicin

Mange atleter lider af astma og har således behov for luftvejsudvidende medicin – de såkaldte beta-2-agonister. Når beta-2-agonister anvendes som inhalation i normale doser, virker de overvejende i lungerne og har ingen nævneværdig præstationsfremmende effekt.

Derimod kan beta-2-agonister, hvis de overforbruges i høje doser, have en præstationsfremmende effekt. Den præstationsfremmende effekt ligger dog ikke i lungerne, men derimod på kraftudvikling og sprintevne. Desuden virker beta-2-agonister også muskelopbyggende. En af de kraftigste beta-2-agonister, clenbuterol, klassificeres da også som et anabolt stof på dopinglisten. Selvom clenbuterol ikke forhandles i Danmark, er det alligevel blandt de hyppigst misbrugte dopingstoffer blandt vægtløftere og bodybuildere.

For at skelne misbrug af beta-2-agonister fra medicinsk brug som behandling af astma, har WADA indført uringrænser i dopingkontrol. Brug af astmamedicin anses således kun som doping, hvis de misbruges i høje doser.

Binyrebarkhormon

Binyrebarkhormoner (varianter af kortisol) bruges til behandling af en lang række betændelsestilstande (inflammatoriske sygdomme) og er af samme grund blandt de mest anvendte stoffer i elitesport. Brugen af binyrebarkhormon, især i konkurrencesammenhæng, er genstand for megen diskussion, hvilket skyldes, at dels forskning såvel som vidneudsagn blandt misbrugere tyder på, at de kan forbedre udholdenhed – særligt i sportsgrene som strækker sig over flere dage, såsom etapeløb i cykling. Flere cykelryttere har for eksempel indrømmet at misbruge kortison for at forbedre deres præstationer.

Binyrebarkhormon er således forbudt under konkurrence, hvis det gives systemisk, dvs. som fx piller eller sprøjte. Dog kan en udøver få dispensation til at få binyrebarkhormon systemisk såfremt der kan dokumenteres en akut tilstand, som kræver behandling.

Narkotika og andre stoffer med centralstimulerende effekt

Historisk set har narkotiske stoffer været hyppigt anvendt blandt atleter. De mest kendte er amfetamin, kokain og cannabis.

Amfetamin blev ofte brugt af atleter i 1960'erne til 1980'erne, især i cykelsporten, hvor det blev anvendt til at modstå smerte og træthed. Brugen af narkotika blandt sportsfolk har dog ikke altid et præstationsfremmende formål. Mange dopingsager involverer brug af kokain og cannabis som 'party-drugs'. Dette er eksempelvis set i flere dopingsager inden for fodbold.

Slørende stoffer

Flere atleter har indrømmet brug af vanddrivende stoffer til at sløre brugen af doping. Vanddrivende stoffer misbruges til at fortynde urin ved dopingkontrol eller for at fremskynde udskillelsen af andre dopingstoffer for at undgå at teste positiv. Derfor måler man urinens massefylde i dopinganalysekontrol. Hvis urinprøven er for fortyndet, og dermed har lav massefylde, bliver atleten bedt om at aflægge en ny prøve.

Hyppigt anvendte stoffer som ikke klassificeres som doping

Visse stoffer, der ikke er på dopinglisten, er i stedet opført på en monitoreringsliste og overvåges nøje af WADA. Koffein og nikotin er blandt disse stoffer, hvilket dog ikke betyder, at de er forbudte at indtage. Især nikotin i snus er populært blandt mange unge atleter, men dets potentiale som præstationsfremmende middel er tvivlsomt. Koffein er det mest anvendte stof blandt atleter og har dokumenterede præstationsfremmende effekter. Til trods for dette har koffein været tilladt i ubegrænsede mængder siden 2004. Endelig findes der en række stoffer, der kan forekomme i kosttilskud, som er tilladte og heller ikke er opført på monitoreringslisten, såsom kreatin.

Dispensationer til medicinsk brug af visse dopingstoffer

Visse stoffer, der fremgår på dopinglisten, kan lovligt anvendes af atleter til behandling af sygdom. En sådan dispensation kaldes en 'TUE' (Therapeutic Use Exemption). Atleten indsender dokumentationen til den relevante antidopingorganisation (i Danmark ADD), hvor speciallæger behandler ansøgningen og vurderer, om en dispensation kan udstedes. ADHD-medicin (methylphenidat), astmamedicin (terbutalin) og insulin er de stoffer, som danske atleter hyppigst søger TUE til.

Dopingkontrol

Dopingkontrol har eksisteret i årtier og er blevet en standardiseret procedure, hvor alle konkurrenceudøvere kan blive udtaget til test, både i konkurrencer og under træning. Testene udføres oftest ved aflevering af en urinprøve eller blodprøve og i nyere tid også ved fingerprik. I Danmark er det ADD, der gennemfører dopingkontrol i national konkurrenceidræt samt i en række fitnesscentre.

Motionsdoping

Mens doping i sport ofte stjæler overskrifterne, er motionsdoping blevet et langt større samfunds- og sundhedsmæssigt problem. Undersøgelser viser, at op mod 6 % af unge mænd har brugt doping, især anabole steroider. Disse brugere er overrepræsenterede i det danske sundhedsvæsen. Motionsdoping deler mange risikofaktorer med stofmisbrug, herunder socialt belastet opvækst og lavt uddannelses- og indkomstniveau.

Motionsdoping er karakteriseret ved brug af stoffer med et æstetisk formål, drevet af kropsidealer, og er udbredt i landets fitnesscentre, fængsler og idrætsforeninger. Motionsdopere tager ofte større risici end sportsudøvere i jagten på det ideelle kropsbillede. For eksempel injicerer nogle unge mænd store mængder paraffinolie i overarmene for at se større ud eller indtager ikke-markedsførte præparater i et tidligt udviklingsstadie, hvis de tror, at stoffet har en muskelopbyggende effekt. De bruger ofte en bred vifte af forskellige stoffer i kombination, hvilket øger risikoen for alvorlige bivirkninger.

Læs mere på lex.dk

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig