Luftveje med og uden astma
Luftveje med og uden astma

Astma er en kronisk sygdom i lungerne, hvor der forekommer anfald af åndenød, hoste, pibende vejrtrækning og trykken for brystet. Anfaldene kan udløses af fx luftforurening, anstrengelse, allergener eller medicin. Anfaldene varierer i tid, og forsvinder enten af sig selv eller som følge af behandling. Årsagen til astma er en betændelseslignende tilstand i luftvejene. Den primære behandling er medicin, der inhaleres.

Faktaboks

Etymologi
Ordet astma kommer af græsk asthma 'åndenød'.

Inddeling af astma

Der findes flere forskellige grader af astma, herunder:

Mild astma

Mild astma er en type af astma, hvor der er få symptomer. Det kan være et enkelt symptom, som forekommer få gange, eller forskellige milde symptomer, der kræver et beskedent behov for astmamedicin. Der er få eller ingen forværringer, og behandlingen er ofte korttidsvirkende medicin, der udvider luftvejene, og som kun tages ved behov. Behandlingen kan også kombineres med langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin kombineret med steroider, der inhaleres gennem samme inhalator.

Moderat astma

Moderat astma er en type af astma, hvor symptomerne belaster personen mere end to gange pr. uge, og hvor der er behov for fast behandling med medicin for at kontrollere astmaen. Behandlingen består af en kombination af inhalationssteroider, der har en langtidsvirkende effekt og som udvider luftvejene. Disse kan kombineres i samme inhalator, eller tages i to forskellige. Moderart astma kræver ofte daglig behandling efter et fast skema. Den største gruppe af astmapatienter lider af moderat astma.

Svær astma

Svær astma findes hos otte procent af astmapatienter. Denne type af astma er defineret ved, at der på trods af højdosis astmamedicin, ikke er kontrol over sygdommen, og/eller at der kan opstå forværringer. Det er ofte nødvendigt at behandle med tre forskellige slags medicin ved svær astma. Ved forværringerne kan der være behov for behandling i form af tabletter eller sprøjter med binyrebarkhormon. I tilfælde af dårlig kontrol over sygdommen på trods af 3-stofs astmabehandling, kan der være behov for behandling med biologisk medicin. Det er et nyt behandlingsprincip, der er målrettet styringen af den astmatiske inflammation. Inflammationen kendetegnes ved en øget forekomst af eosinofile granulocytter, der er en undertype af hvide blodlegemer.

Status asthmaticus

Status asthmaticus er et langvarigt, svært astmaanfald, hvor behandling sædvanligvis ikke virker. Denne tilstand er livstruende og kræver øjeblikkelig, intensiv behandling. Status asthmaticus er ikke en type af astma, men en tilstand, der kan opstå ved alle grader af astma.

Forekomst

Astma optræder hos ca. 5-10 procent af befolkningen. Nogle undersøgelser tyder på, at hyppigheden af sygdommen er stigende. Det kan måske skyldes ændrede miljøforhold, fx at vi lever for rent og derfor ikke får stimuleret immunsystemet, og at vi udsættes for luftforurening, som kan forværre forholdene i luftvejene.

Årsag og sygdomsmekanisme

Astma er en betegnelse for en række symptomer der forekommer samtidig (symptomkompleks), og som kan udløses af en række forskellige faktorer. Åndenød ved astma og de øvrige lungesymptomer skyldes en forsnævring af luftrørene pga. hævelse af slimhinder, tilstopning af de perifere bronkier med slim samt sammentrækning af bronkievæggenes muskler. Desuden kan hosten skyldes nervebetinget neurogen irritation.

Årsagen er en betændelseslignende tilstand inflammation i luftvejene, hvor der sker en ophobning af celler og væske i slimhinden, hvis øverste cellelag kan afstødes. Ophobningen af celler ved den astmatiske inflammation består af en række forskellige hvide blodceller. Herunder en overvægt af eosinofile granulocytter, men der er også mastceller, neutrofile granulocytter og eventuelt basofile granulocytter.

Hyperaktive luftveje

En anden årsag til astma er en øget reaktivitet i luftvejene dvs. øget reaktion fra ydre påvirkninger. Alle luftveje er reaktive, men astmatiske luftveje er hyperreaktive. Dette resulterer i en øget følsomhed (bronkial hyperreaktivitet) over for en række faktorer, som enten kan udløse, forværre eller vedligeholde astma. Faktorerne kan fx være infektioner, anstrengelse, allergener, kulde, røg og luftforurening, stress, graviditet og visse lægemidler, herunder acetylsalicylsyre.

Historisk baggrund

Astma, der betyder stønnen på græsk, blev navngivet af Hippokrates i 450 f.v.t. som et specifikt åndedrætsproblem, og var allerede kendt i det gamle Egypten.

I 1873 forsøgte lægen Charles Blackley (1820-1900) i en af de første moderne medicinske afhandlinger at forklare, de ændringer der sker i kroppen ved astma, med fokus på pollenrelateret astma. Omkring samme tid blev sammenhængen mellem astma og høfeber en del af samme sygdomsbillede.

De første medicinske behandlinger

I starten blev astma behandlet med medicin der blev sprøjtet ind i blodet (intravenøst), bl.a. adrenalin. Siden kom muligheden for intravenøs behandling med kortikosteroid og steroid som tabletter. I 1950’erne og 1960’erne kom muligheden for de inhalationsprodukter, som primært anvendes i dag.

Symptomer på astma

Symptomer på astma er åndenød, hoste, pibende vejrtrækning og trykken for brystet. Disse symptomer kan også opstå om natten, hvilket er et alvorligt tegn.

Diagnosen

Diagnosen stilles på baggrund af personens sygehistorie og følgende faktorer i forbindelse med lungefunktionsundersøgelser:

  1. At der ses en bedring af lungefunktionen efter at der er blevet givet et bronkieudvidende lægemiddel.
  2. At der registreres en varierende lungefunktion, som ofte måles med peak-flow.
  3. At der evt. udløses et astmaanfald, når der laves en såkaldt astma test, hvor der inhaleres et stof, der irriterer luftvejene eller ved en provokeret anstrengelse, fx løb, som kan udløse astmasymptomer.

Behandling af astma

Formålet med astmabehandlingen er, at opnå kontrol over sygdommen ved brug af mindst mulig medicin, såkaldt astmakontrol. Astmakontrol vil sige, at der kun forekommer symptomer én gang pr. måned eller mindre. Hvis der forekommer symptomer flere gange end det, skal medicinen højst sandsynligt øges.

Behandling af astma afhænger af symptomernes sværhedsgrad. Den primære behandling er inhalationsbehandling med lægemidler, der indeholder syntetisk binyrebarkhormon, fx budesonid (ICS) eller bronkieudvidende medicin (beta-2-agonister), fx terbutalin eller salbutamol, som er korttidsvirkende (SABA), eller som langtidsvirkende, fx formoterol (LABA).

Det er i alle tilfælde vigtigt at undgå aktiv og passiv rygning, og ved dokumenteret allergi er det vigtigt at undgå kontakt med det pågældende allergen, fx husstøvmider eller hår fra pelsdyr. Ved pollenallergi øges behandlingen i pollenperioden for at sikre astmakontrol, da pollen ikke kan undgås.

Inddeling af behandlingen af astma

Astmabehandlingen inddeles i fem niveauer ud fra, hvilken behandling, der er brug for. Niveau 1 er lavdosisbehandling, og niveau 5 er højdosisbehandling. Hovedparten af patienter med astma kræver behandling i henhold til niveau 1-3, hvilket hører under mild til moderat astma. Ved niveau 4 er der behov for moderat højdosisbehandling for at være velbehandlet, hvilket hører under moderat til svær astma. Hvis der er behov for forebyggende højdosisbehandling, niveau 5, er det et tegn på svær astma.

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling bruges for at sikre astmakontrol uden behov for akut medicin. Den forebyggende behandling indtages ofte dagligt, og kan være binyrebarkhormon, som inhaleres eller som tabletbehandling. Ved alvorligere tilfælde af astma indtages binyrebarkhormon ofte som tabletter. Binyrebarkhormon virker forebyggende, og dæmper betændelsestilstanden i både næse og lunger.

Den forebyggende behandling består typisk af binyrebarkhormon til inhalation (ICS). Binyrebarkhormonet kan enten tages alene eller i kombination med medicin der udvider luftvejene (beta-2-agonister) i samme inhalator eller i to forskellige inhalatorer. Behandling kan også foregå med Leukotrien-antagonist-tabletter, som modvirker slimhindeirritation. Denne behandling er specielt god ved anstrengelsesudløst astma samt ved høfeber.

Ved alvorligere tilfælde må der ofte anvendes tabletbehandling med binyrebarkhormon, fx prednisolon. Denne form for behandling kan give mere alvorlige bivirkninger end binyrebarkhormon, der inhaleres. Bivirkningerne er additive, hvilket vil sige, at bivirkningerne fra den aktuelle tabletbehandling tillægges bivirkningerne fra de tabletter, der er taget for fx et år siden.

Behandling af allergisk astma

Allergisk astma kan behandles med de samme midler som ikke-allergisk astma. Ved allergisk astma er der dog også mulighed for elimination, hvilket vil sige at undgå allergenerne. Hvis personen fx er allergisk over for katte, og allergien kan udløse allergisk astma, vil der være bedre astmakontrol ved ikke at have kontakt med katte.

Hvis astma skyldes pollen, så er der mulighed for vaccination for allergi, kaldet allergen immunterapi (AIT). AIT er den eneste behandling, som kan ændre den allergiske astma, forstået således, at det forhindrer udvikling af nye allergier. De nye biologiske stoffer giver bedre sygdomskontrol ved svær astma, men de kan ikke fjerne sygdommen.

Behandling af svær astma

Svær astma behandles med højdosis binyrebarkhormon, som inhaleres, samt langtidsvirkende bronkieudvidende medicin (ICS/LABA). I de tilfælde, hvor der ikke er sygdomskontrol, kan der suppleres med langtidsvirkende muskarin-antagonist (LAMA), der modvirker, at musklerne trækker sig sammen. Det kan ofte stabilisere symptomerne og dermed sygdommen. LABA er således en stimulator der får luftvejene til at åbne sig, og LAMA er et stof der forhindre at luftveje trækker sig sammen.

Astmabehandling med antistoffer

Siden 2000’erne er der kommet monoklonale antistoffer som injektion, hvilke anvendes i behandlingen af svær astma. Disse stoffer er udviklet for at hæmme de stoffer, der frigøres i den astmatiske inflammation (interleukiner). De monoklonale antistoffer er aktive mod de interleukiner (IL), der stimulerer de eosinofile granulocytter i luftvejene. De monoklonale antistoffer anvendes som målrettet behandling til de patienter, som har mange af disse specifikke interleukiner. Disse biologiske stoffer har, modsat steroider, meget få bivirkninger.

Inhalationssystemer

Forskellige devices
Wikimedia.

Inhalationsbehandling af astma kan ske med fire forskellige inhalationssystemer, såkaldte devices. Nogle devices kræver en god lungefunktion, fordi de kræver kraftigt sug, hvor andre er designet til at kræve mindre sugeevne. Det er derfor vigtigt, at lægen vælger den device, der passer til den pågældende patient. Der kan anvendes følgende fire systemer:

  1. Dosisaerosol med drivgas. Dette system findes næsten ikke længere, fordi gasserene er dårlige for miljøet.
  2. Dosisaerosol med ikke-freonholdige drivgasser, hvor der ofte anvendes en åndingsbeholder, som også kaldes en spacer, der forbedrer fordelingen af stoffet i lungerne.
  3. Pulverinhalator, som kun stiller beskedne krav til patientens inhalationsteknik.
  4. Forstøvet medicin der gives via et inhalationsapparat, som drives med trykluft eller elektricitet. Få patienter tilbydes denne astmabehandling, som ofte kun benyttes ved akut forværring.

Prognose

Astma er en sygdom, der kan behandles, således at der kommer kontrol over astmasymptomerne. Hos de fleste personer der lider af astma, er det muligt at behandle sygdommen, så der opnåes astmakontrol. Dog er det vanskeligt at opnå astmakontrol, hos ca. 10 % af de personer som lider af svær astma. Ingen af de medicinske midler, der i dag anvendes, kan fjerne eller kurere sygdommen.

Astma er en kronisk sygdom, som kan variere over tid. Nogle personer har astma i børnealderen, derefter en periode som teenagere, hvor der ikke er symptomer, og så tilbagefald som ung voksen. Nogle får først astma som ung voksen, hvor sygdommen varer i en lang periode, for på et tidspunkt at gå i dvale. For nogle af de unge voksne opstår astma i forbindelse med graviditet og forbliver efter graviditeten. En del har fået astma efter en svær COVID-infektion, hvor denne astma ikke er forsvundet igen.

Ved korrekt astmabehandling, kan der opnås et helt normalt liv med astmakontrol, hvor tabet i lungefunktion pr. år svarer til personer uden astma. Ved dårlig astmakontrol er der påvist et forøget lungefunktionstab pr. år. For personer med astma, som også er rygere, er der et yderligere tab i lungefunktion pr. år, og derfor er rygestop vigtigt for at bedre prognosen.

Læs mere på lex.dk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig