Aspergillus fumigatus
/Created with BioRender.com.

Allergisk bronkopneumonal aspergillose er en sygdom, der opstår som følge af en immunreaktion over for skimmelsvampen Aspergillus fumigatus. ABPA kan vise sig ved ved, at personen får astma, mange hvide blodceller af den type, der hedder eosinofile granulocytter (eosinofili), og at der ses pletter på lungerne ved røntgenundersøgelse. Der kan forekomme udposninger på bronkierne helt ude i enderne, hvilket medfører, at bronkierne bliver udvidet (bronkiektasier).

Faktaboks

Også kendt som
forkortet til ABPA

Forekomst

Forekomsten af ABPA hos patienter med astma er i udenlandske studier estimeret til at være ca. 2 %. Hos patienter med svær astma, der har behov for systemisk behandling med kortikosteroid, er forekomsten estimeret til 7-14 %. Der foreligger endnu ikke konsistente befolkningsundersøgelser fra Danmark omhandlende ABPA hos patienter med astma.

I et dansk observationsstudie har man over en 5-årig periode opgjort forekomsten af ABPA blandt patienter med cystisk fibrose. Her er forekomsten af Aspergillus-koloniserede patienter knap 11 %, men i udenlandske studier er forekomsten vurderet til at være ca. 15 %.

Årsag til allergisk bronkopneumonal aspergillose

Aspergillus fumigatus er en skimmelsvamp, der findes udbredt overalt i naturen, blandt andet i jord, plantedele og støv. Den findes også indendørs i fx hospitalsmiljø, hvor den kan spores i luftfugtere og ventilationsanlæg. Op mod 22 % af det totale antal luftbårne svampesporer menes at stamme fra Aspergillussvampe.

Hos raske individer vil indånding af svampesporer normalt elimineres effektivt i både bronkierne og blodet. Hvorimod hos især personer med astma, allergi og cystisk fibrose vil indånding af svampesporer fra Aspergillus fumigatus føre til kolonisering af svampen i bronkiesystemet. Det kan resultere i en immunologisk og inflammatorisk reaktion i bronkierne og det omkringliggende lungevæv. Den immunologiske reaktion skyldes en overreaktion (hypersensibilisering) over for Aspergillus fumigatus, som aktiverer de hvide blodceller kaldet lymfocytter og eosinofilocytter.

Klassifikation

ABPA forløber i fem stadier.

  • første stadie er det akutte stadie, hvor sygdommen opstår
  • andet stadie indebærer en aftagen af symptomer (remission)
  • tredje stadie indebærer en forværring af symptomerne (exacerbation)
  • fjerde stadie indebærer et behov for kortikosteroidbehandling
  • femte stadie indebærer en alvorlig forværring, hvor der opstår bindevævsdannelse i lungerne.

Ved akut ABPA og ved forværring ses et meget højt immunoglobulin-E (IgE) og højt antal af de hvide blodceller kaldet eosinofile celler.

Symptomer på ABPA

Tilstanden giver tilbagevendende episoder med symptomer fra luftvejene samt feber og hoste, ofte med brunligt opspyt.

Diagnosen

Diagnosen stilles ved en kombination af kliniske fund, astma eller cystisk fibrose, pletter på lungerne ved røntgenundersøgelse eller positiv priktest mod Aspergillus fumigatus. Desuden ses en øget mængde specifikt IgE-antistof i blodet mod Aspergillus fumigatus samt et generel forhøjet totalkoncentration af IgE-antistoffer. Endvidere lægges der vægt på, om der kan påvises et øget antal af eosinofile blodceller samt lungeforandringer, som kan påvises ved en CT-scanning.

Behandling

ABPA er en inflammation, som skyldes skimmelsvampen Aspergillus fumigatus. Behandlingen rettes derfor mod inflammationen, fx med kortikosteroid i pilleform, der kan bruges til at dæmpe betændelsesprocessen i luftvejene. Endvidere består standardbehandlingen ofte af svampedræbende midler, da der er tale om en svampeinfektion. Infektionen ledsages af en meget høj koncentration af IgE i blodet, og behandling med antistoffer mod IgE (anti-IgE, fx Omalizumab) er en mulighed. Anti-IgE nedsætter behovet for kortikosteroid, som mange får bivirkninger af.

Læs mere på lex.dk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig