AUDIT
DSAM, vejledninger, alkoholvaner.

AUDIT er det mest udbredte spørgeskema til screening for alkoholproblemer. Det er udviklet af verdenssundhedsorganisationen WHO til identifikation af alkoholproblemer hos patienter hos alment praktiserende læger, og det har nu også vundet stor udbredelse på skadestuer og andre hospitalsafdelinger.

Faktaboks

Etymologi

AUDIT er engelsk og står for The Alcohol Use Disorder Test

AUDIT er også anvendt til identifikation af risikogrupper i store befolkningsundersøgelser. Testen er oversat til mange sprog, inklusive dansk. AUDIT blev oprindeligt udviklet til voksne, men senere undersøgelser har vist, at AUDIT også kan anvendes til unge og kan anvendes til både mænd og kvinder, ligesom AUDIT er testet med godt resultat i forskellige etniske grupper. Hos ældre patienter synes validiteten af AUDIT at være ringere.

Spørgeskemaets opbygning

AUDIT består af 10 spørgsmål fordelt på 3 grupper af spørgsmål: risikabelt alkoholforbrug (spørgsmål 1-3), skadeligt alkoholforbrug (spørgsmål 7-10) og alkoholafhængighed (spørgsmål 4-6). Et risikabelt alkoholforbrug er et forbrug, der er så stort, at der er en øget risiko for alkoholskader, uden at kriterierne for skadeligt forbrug eller afhængighed er opfyldt. Testen tager cirka ét minut at gennemføre og er beregnet til selvudfyldelse

Hvert AUDIT-spørgsmål scores med 0 til 4 point, og den samlede score kan derfor højst blive 40. En score på 0-7 tyder ikke på et alkoholproblem, mens en score på 8 eller derover er prædiktiv for, at den pågældende har et alkoholproblem, og jo højere scoren er, jo større er sandsynligheden for skadeligt forbrug eller afhængighed. En score mellem 8 og 19 taler for skadeligt forbrug, mens en score på 20 eller derover taler for afhængighed.

AUDIT-C

AUDIT-C er en kortere udgave af AUDIT-spørgeskemaet. Det består af de tre første spørgsmål i AUDIT og kan bruges til at måle alkoholforbruget i befolkningen. Hvert spørgsmål scores også her med 0-4 point, så den samlede score højst kan blive 12. En score på 4 eller derover indikerer et stort forbrug.

Anvendelse og validitet af AUDIT

I Danmark vil mange score højt på AUDITs tre første spørgsmål, der drejer sig om, hvor ofte og hvor meget alkohol man typisk drikker, da der er en meget liberal alkoholkultur i Danmark, uden at det indikerer et skadeligt forbrug eller afhængighed. Disse tre spørgsmål vil derfor veje tungt i den samlede AUDIT-score.

Der er en stor mængde litteratur vedrørende anvendelsen og validiteten af AUDIT. AUDIT har både en høj sensitivitet og specificitet. En høj sensitivitet betyder at andelen af syge som har en positiv test er høj, altså at AUDIT-testen er god til at "fange" dem, der har alkoholproblemer. En høj specificitet betyder, at andelen af dem, der ikke har alkoholproblemer og som har en negativ AUDIT er høj, hvilket vil sige, at AUDIT også er god til at frikende dem, der ikke har alkoholproblemer.

AUDIT-testen er herudover også karakteriseret ved at have høje prædiktive værdier. Det vil sige, at både den positivt prædiktive værdi og den negative prædiktive værdi er høj. Den positive prædiktive værdi er sandsynligheden for at en person med en positiv AUDIT faktisk har et alkoholproblem og den negative prædiktive værdi er sandsynligheden for at en person med en negativ AUDIT rent faktisk ikke har et alkoholproblem. En høj AUDIT-score medfører en øget relativ risiko for død og sygelighed af en lang række forskellige sygdomme

AUDIT i danske befolkningsundersøgelser

AUDIT-spørgsmålene blev stillet i flere danske befolkningsundersøgelser. For eksempel blev de stillet i Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen i 2005 (SUSY-2005) og i en undersøgelse af alkoholvaner og alkoholrelaterede problemer i voksenbefolkningen (Alkohol i Danmark 2008).

Andelen, der vurderes at være alkoholafhængige (baseret på en AUDIT-score på 20 eller derover), var henholdsvis 1,0 % i SUSY-2005 og 1,7 % i Alkohol i Danmark 2008. Andelen med et skadeligt forbrug var henholdsvis 2,1 % og 2,8 %. Det er disse undersøgelser, der har dannet baggrunden for estimaterne, der tidligere blev anvendt for antallet af danskere med skadeligt alkoholforbrug og afhængighed.

Læs mere på lex.dk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig