Hofteoperation
Hofteoperation
Af /Politiken/Ritzau Scanpix.

Ortopædi er et lægevidenskabeligt speciale, der varetager behandlingen af fx skader og fejl i bevægeapparatet, dvs. i knogler, led, muskler og sener. Behandlingen har bl.a. det formål at bibeholde eller genskabe funktioner. Ortopædi er et kirurgisk speciale i modsætning til specialet reumatologi, der varetager behandlingen af medicinske lidelser i bevægeapparatet.

Faktaboks

Etymologi
Ordet ortopædi kommer af græsk orto- og paideia 'opdragelse, undervisning'.
Også kendt som

ortopædisk kirurgi, ortopædkirurgi

Ortopædiens udvikling

Symbolet for ortopædien, fra bogen Orthopédie, 1741
Af .

Ortopædi nævnes første gang i 1741 af den franske kirurg Nicolas Andry de Bois-Regard (1658-1742) i hans værk om forebyggelse og korrektion af deformiteter hos børn. I bogen findes en illustration af en plantepind, der støtter et ungt træ, hvilket siden er blevet insignia og symbol for de internationale ortopædiske selskaber.

Indtil ca. år 1900 omfattede ortopædisk behandling hovedsagelig skævhed i ryggen (skoliose), tuberkulose og andre infektioner i knogler og led, poliofølger, medfødte defekter og skader, fx hofteledskred, klumpfod og lammelse af armen ifm. fødsel (plexus brachialis parese). Behandling af knoglebrud og andre læsioner blev varetaget af de kirurgiske sygehusafdelinger. Størstedelen af den ortopædiske behandling bestod af bandager og ortoser, men nogle få simple operationer, fx opretning af skæve knogler med udtagning af kiler (osteotomi) og ukompliceret seneforskydning, blev også udført.

Det første søm

I 1911 revolutionerede den amerikanske ortopæd Russel Hibbs (1869-1932) behandlingen af skoliose og ryghvirveltuberkulose ved at foretage stivgøring af flere ryghvirvler. Det blev indtil 1900-tallet. betragtet som umuligt at behandle hoftebrud, men i 1930'erne udviklede den norskfødte amerikanske ortopæd Marius Smith-Petersen (1886-1953) et særligt søm, som kunne indsættes og holde bruddet sammen (osteosyntese).

Ledproteserne blev udviklet

Kort herefter udvikledes ledproteser til behandling af hoftebrud, som ikke ophelede. Disse ledproteser forbedredes i en sådan grad af den britiske ortopæd John Charnley (1911-1982), at indsættelse af total hofteledsprotese (artroplastik) kunne anvendes ved hofteslidgigt. Senere er indsættelse af ledproteser i knæ- og skulderled blevet almindelig; sjældnere indsættes kunstige albue-, finger-, fod- og tåled.

Dansk ortopædi

I Danmark blev den første ortopædiske klinik grundlagt i 1834 af urmageren J. P. Langgaard (1811-90), der allierede sig med bataljonskirurg F. V. Mansa (1794-1879) og marineoverlæge A. G. Drachmann (1810-92). Drachmann havde en stor viden om ortopædi og "sygegymnastik". Langgaards institut havde til huse i ejendommen Store Tuborg på Strandvejen nord for København. Et andet eksempel fra samme periode er det ortopædiske institut, som lægen J. C. A. Bock (1813-79) oprettede i 1847. Bock havde studeret ortopædi i Berlin hos kirurgen Johann Friedrich Dieffenbach (1792-1847).

Den første klinik til børn

Samfundet og Hjemmet for Vanføre, Toldbodvejen. Drengenes legeplads, 1898
Af /Det Kgl. Bibliotek.

De første ortopædiske klinikker var private klinikker og dermed tilbud, der henvendte sig til den velhavende del af befolkningen. Præsten Hans Knudsen (1813-86) satte sig for at udbrede muligheden for ortopædisk behandling i kombination med uddannelse og erhvervstræning til vanføre (fysisk handicappede) i den mindre velhavende del af befolkningen. I 1872 oprettede han sammen med 14 andre mænd, heriblandt 4 læger, Samfundet og Hjemmet der antager sig Vanføre og Lemlæstede Børn. Det udviklede sig med tiden til et omfattende netværk af klinikker, skoler, hjem og værksteder, hvor der foregik et tværfagligt samarbejde mellem læger, bandagister, instrumentmagere, undervisere m.m. I begyndelsen var foretagendet drevet af frivilligt arbejde og private donationer.

Det ortopædiske tilbud vokser

I 1880 udvidede man tilbuddet til også at omfatte voksne. Med tiden blev søgningen til stedet stort og statens økonomiske tilskud steg løbende. I 1896 oprettede man en samlet institution i Toldbodgade i København. I 1935 blev der i forlængelse af det opført et ortopædisk hospital ved Lyngbyvej, hvor Poul Guildal (1882-1950) fungerede som kirurgisk overlæge indtil 1947 og som socialoverlæge 1947-50.

De ortopædiske selskaber

Nordisk Ortopædisk Forening blev dannet i 1919 efter 1. verdenskrig som en følge af krigens senfølger. Centrale personer var Poul Guildal, H.C. Slomann og Sven Johansson. Dansk Ortopædkirurgisk Selskab blev dannet i 1945 og formentlig også relateret til senfølgerne til 2. verdenskrig.

Det første danske professorat i ortopædi

Hans Knudsens Plads, Ortopædisk Hospital: Værksted, 1960
Af /Det Kgl. Bibliotek.

Det første danske professorat i ortopædi blev i 1957 besat med Arne Bertelsen (1910-71), der fra 1952 var overlæge på det københavnske Ortopædisk Hospital, hvor behandlingen af de fleste ikke-akutte ortopædiske lidelser var centraliseret. Ortopædisk Hospital blev i 1978 nedlagt, og dets afdelinger overflyttet til Rigshospitalet.

Det ortopædiske speciale

Det ortopædkirurgiske speciale blev udskilt fra kirurgi i Danmark i 1966. Det nye speciale skulle indehold ekstremitetskirurgi og klassisk ortopædi og skulle benævnes ortopædisk kirurgi. Ortopædiske afdelinger har siden midten af 1980'erne varetaget behandlingen af knoglebrud og andre skader, herunder også skadestuebehandling. Der findes ortopædkirurgiske afdelinger på alle centralsygehuse, ligesom der er professorater i faget ved universiteterne i København, Odense og Århus; på de tilknyttede universitetshospitaler varetages særopgaver, fx behandling af knoglesvulster og andre svulster i bevægeapparatet.

Underopdelinger af specialet

I slutningen af 1900-tallet skete en faglig underopdeling, således at nogle opgaver varetages af ortopæder med en ekspertfunktion i håndkirurgi, børneortopædi, rygkirurgi, reumakirurgi, fodkirurgi, idrætskirurgi, infektionsortopædi, mikrokirurgi, kræftkirurgi eller traumekirurgi, hvoraf de to førstnævnte er godkendte grenspecialer i Danmark. Ortopædi har tæt relation til plastikkirurgi, neurokirurgi, reumatologi, geriatri, anæstesi og radiologi.

Den ortopædkirurgiske forskning

Den ortopædkirurgiske forskning og udvikling har medført store landvindinger, herunder artroskopi, artroskopisk kirurgi og behandling af knoglebrud med nye former for osteosyntese og bandagering med forskellige ortoser. Forekomst af slidgigt med behov for indsættelse af ledproteser og knogleskørhed med deraf følgende knoglebrud øges gradvis pga. det stigende antal ældre, ligesom den øgede sportsaktivitet medfører en stigende forekomst af skader. Omkostningerne til behandling af ortopædkirurgiske lidelser udgør en væsentlig del af sundhedsudgifterne i de vestlige lande.

Læs mere på lex.dk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig