Arnakkekilden i Silkeborg
Arnakkekilden i Silkeborg havde tidligere stor betydning for kurstedet Silkeborg Bad på grund at sit rene og klare vand.
Arnakkekilden i Silkeborg
Af /Biofoto/Ritzau Scanpix.

Kurbad er et kursted med fx varme kilder, mineralholdigt kildevand, slamholdigt mudder, særlige klimatiske forhold eller adgang til havbadning, massage eller anden fysiurgisk behandling i forbindelse med opholdet. Et eksempel er de ophold ved Det Døde Hav i Israel, som anvendes i behandling af psoriasis.

Kurbadets storhedstid var perioden ca. 1800-1950. Her søgte især svagelige eller syge behandling for gigtlidelser, fordøjelsesbesvær eller andre mindre alvorlige symptomer. Vandets temperatur og indhold af kuldioxid og mineraler var ofte afgørende for valg af kursted.

Behandlingseffekten af kurbade er det svært at sige noget generelt om med sikkerhed. Det er meget forskelligt alt afhængig af typen af lidelse og ikke mindst det effektmål, man ser på. Er helbredelse eller reduceret aktivitet i en kronisk sygdom målet, så er effekten i de fleste tilfælde tvivlsom, men ønsker man at opnå en forbigående symptomlindring og forbedret livskvalitet, så er der dokumentation for kurbades effekt.

Kurbade gennem historien

I perioden 2008-2023 var der på Læsø et kurbad, Læsø Kur. Kurbadet var konstrueret omkring tårnet tilhørende den tidligere Vesterø Havnekirke fra 1954. Omkring 2003 blev kirken lukket på grund af manglende tilslutning til gudstjenesterne og i 2006 blev den solgt til Læsø-fondet. En af de populære behandlinger man kunne få på dette kurbad var saltbade. Læsø forbindes i forvejen med det såkaldte Læsø Salt, som fremstilles ud fra inddampning af saltholdigt grundvand (saltsydning) som oppumpes. Det saltholdige grundvand opstår når øens sydlige strandenge Rønnerne oversvømmes med havvand, der synker ned til grundvandet. Bemærk glastaget i kirken til solbadende kurbadsgæster. (Foto: artiklens forfatter, 2024)

Både badets og kurbadets kulturhistorie er et omfattende emne og de to fænomener er ikke skarpt adskilte. I en sekulær tolkning er badning en aktivitet, der foretages af hensyn til sundhed, velvære og hygiejne i overensstemmelse med de sociale normer. I en religiøs sammenhæng forbindes badet ofte med renselse og indvielse i overført betydning og legemlig såvel som åndelig foryngelse. Den sekulære og religiøse badeopfattelse glider i mange tilfælde helt eller delvis sammen. Et eksempel på det er vinterbade og mudderbad. Definitionen af et kurbad er ikke entydig og mange eksempler fra forskellige samfund og forskellige tider kan derfor siges at være en del af historien.

Forhistorien

Tidligt i historien må mennesket været blevet bevidst om vands betydning for livets opretholdelse og ligeledes dets evne til at rense huden, lindre smerte ved forbrænding, pådragelse af sår m.m. Den muskelafslappende effekt af varme bade må ligeledes være erkendt tidligt i historien.

I mange religioner og myter symboliserer vandet et livgivende og rensende princip. Det symboliserer frugtbarhed, fødsel, genfødsel og verdens oprindelige urstof. Det kristne dåbsritual er et velkendt eksempel på denne symbolik og funktion. Denne arketypiske betydning af vand har præget både lægevidenskab og det øvrige kulturliv i alle verdens egne fra de ældste civilisationer til nutiden.

Oldtidens Egypten

I det gamle Egypten var badning en vigtig del af både religion, sundhedsfremme, sygdomsbekæmpelse og det almindelige sociale liv. Egypterne badede sommetider op til fire gange dagligt. Det skyldtes dels det varme klima, men også den religiøse overbevisning. Egypterne mente, at jo renere man var, desto tættere var man på guderne.

Hygiejne og velvære

Den almindelige befolkning tog bad i Nilen. De velhavende samfundsklasser havde badehuse, hvor vandet kunne opvarmes, og hvor der fandtes opvarmede sten, som man kunne ligge på og modtage massage. Derudover fremstillede man sæbe ved at blande soda og olie. I forbindelse med bad barberede man kropsbehåringen og indsmurte huden i velduftende olier. Dronning Kleopatra bevarede efter sigende sin skønhed ved at bade i æselmælk. I alle samfundsklasser begyndte man dagen med et bad.

Lægelig behandling

I de medicinske papyri findes der eksempler på lidelser, der anbefales behandlet med bad, massage og indgnidning af olier i huden. I papyrus Ebers er der eksempler på anbefalinger vedrørende behandling af hudsygdomme, der inkluderer badning og rensning af huden.

Romerriget

Romerne lagde vægt på deres sundhed. Mange kursteder med svovlbade eller varme kilder i Europa, der fungerer endnu, var kendte af romerne. I Rom var der hundredevis af badeanlæg i forskellige størrelser. Diocletians Termer, der blev bygget i 200-tallet dækkede et stort areal på 23 tønder land. Caracallas Termer er et andet eksempel på et stort badeanlæg.

Sociale forhold og funktioner

I forbindelse med de offentlige bade var der boldbaner, sportspladser, gymnastiksale, saunaer, massagerum, butikker, barer og biblioteker. Badene var er vigtigt led i det sociale liv, her mødtes man for at ordne forretninger, diskutere politik og filosofi og udveksle nyheder. Der var både koldtvandsbassin, varmtvandsbassin og lunkentvandsbassin. Ofte indledte man besøget med først et ophold i saunaen og derefter i det kolde vand. Det var ikke usædvanligt at afsætte en hel dag til badning. De færreste romere havde badeværelser i hjemmet. De fleste benyttede derfor offentlige badeanlæg, Termerne. Mænd og kvinder badede adskilte. Overklassen medbragte som regel slaver til at give dem opvartning og massage, når de besøgte en badeanstalt

Baiae

Den berømte læge Celsus anbefalede varme bade som en del af behandlingen ved både gigt, fordøjelsesproblemer, træthed, smerter og hudsygdomme. Ligeledes var han fortaler for brug af de svovlholdige bade ved Baiae (i dag Baia) i nærheden af Napoli. Den romerske læge Galenos anbefalede ligeledes ophold ved Baiae mod ledsmerter. Arkæologer har fundet tegn på svær slidgigt (artrose) hos nogle af de skeletter, der er udgravet i området. Stedet havde også en mytisk betydning, da det var opkaldt efter Baios, der var en af Odysseus søfolk, der efter sigende var gået i land i Napolibugten.

Middelalderen og renæssancen

I middelalderen gik oldtidens badetraditioner delvist i glemmebogen. Fra perioden 1000-1200 kendes dog flere eksempler fra Syd- og Mellemeuropa på romerske bade beliggende ved varme kilder i bjergene, som fortsatte med at eksistere og fungere som kursteder. Et eksempel på det er Bagni di Petriolo i Toscana i Italien. Men der er også flere eksempler fra Schweiz, Sydtyskland og Belgien. Bynavnet Baden-Baden i nutidens Baden-Württemberg vidner netop om dette. I Schweiz var der et berømt kurbad, Ze Badun, i Baden. Mange af disse bade kaldtes på tysk Kesselbäder. Navnet refererede både til vandets lune eller varme temperatur og til dets boblende egenskaber som skyldtes gasser i undergrunden.

Drikkekure

I denne periode begyndte også skikken med at indtage vandet fra kursteder, der på grund af dets boblende egenskaber, som skyldtes indholdet af kulsyre, blev anset for at have helbredende og sundhedsfremmende virkning. Fra 1500-tallet er der beretninger om salg af vandet fra kurbadet i Spa i Belgien.

1700-tallet og frem

I begyndelsen af 1700-tallet skete der en opblomstring, der kulminerede i slutningen af 1800-tallet. Medvirkende hertil var det ændrede syn på sygdom, sundhed og hygiejne, som især prægede de velstillede. Der fandtes talrige kurbade med et mondænt selskabsliv, fx Aix-les-Bains i Frankrig, Spa i Belgien, Bath i Storbritannien, Baden-Baden i Tyskland og Karlovy Vary (Karlsbad) i Bøhmen (senere Tjekkiet). Især i Tyskland fandtes mere folkelige kurbade, der navnlig gjorde brug af de behandlingsprincipper, som var indført af den tyske præst Sebastian Kneipp.

Udviklingen i England

Frygten for tuberkulose eller ønsket om helbredelse for dem, der allerede led af sygdommen eller troede, at de gjorde, fik mange folk fra overklassen til at rejse til bl.a. Livorno og Lissabon efter frisk luft og havbade. Det at rejse blev i sig selv også anset for sundt. Derudover var der mange hjemlige destinationer, der fungerede som lignende kursteder. Først og fremmest Bath i Sydengland, men også Scarberough, Buxton, Wells, Cheltenham, Brighton og Tunbridge blev opsøgt. Der opstod en begyndende turisme og turistbranche med casinoer, hoteller og butikker, hvor kvaksalvere solgte deres medicin i disse byer.

Lægen Dr. Richard Russell (1689-1759) anbefalede havbade i Brighton kombineret med samtidig indtagelse af det salte havvand. I 1711 udgav forfatter og læge Bernard Mandeville (1670-1733) bogen A Treatise of Hypocondriack and Hysterick Passions (En afhandling om Hypokondriske og Hysteriske lidenskaber) i hvilken han kritiserede lægernes omfattende udskrivning af medicin i stedet for anbefalinger vedrørende livsstilændringer, herunder brug af kurbade.

Danske Kurbade

I Danmark havde man i Wyk på Föhr siden 1819 drevet et kurbad med havbade og haft besøg af Frederik 6. og Christian 8. Silkeborg Bad blev oprettet i 1883, Skodsborg Badesanatorium i 1898 og Hareskov Kuranstalt i 1908. Disse kurbade eksisterer ikke længere.

Wilhelminen Seebad

Det var embedslæge Friedlieb i Husum, der sammen med landfoged Hans Friedrich Karl von Colditz, i 1819 tog initiativ til oprettelsen af det første danske kurbad i Wyk på den nordfrisiske ø Föhr. De var inspirerede af kurbadet i Cuxhaven fra 1816 og det kurbad på øen Nordeney, som en læge fra Emden havde oprettet i 1797. De stiftede sammen et aktieselskab og købte et hus. I huset blev der indrettet varme bade og de byggede nogle firhjulede badevogne. Den lokale apoteker påtog sig at indrette et spisested til gæsterne, og de kunne finde muligheder for logi hos de lokale beboere. Frederik 6. viste interesse for projektet og man opkaldte stedet efter hans datter prinsesse Wilhelmine. I 1819 modtog kurbadet 61 gæster og de modtog 317 bade. I 1823 var tallet steget til 1918 bade.

I årenes løb blev forholdene på badet mere mondæne, men transporten fra København til Föhr var vanskelig, bl.a. skulle besøgende med dampskib fra Husum eller Dagebøl. Den besværlige rejse var med til at begrænse antallet af gæster. Badet var ind imellem i økonomiske vanskeligheder og Frederik 6. måtte træde til med pengehjælp. Christian 8. og Dronning Charlotte Amalie holdt meget af Søbadet og besøgte det flere gange i perioden 1842-1848. I 1844 inviterede Dronningen H. C. Andersen med på ophold. Han brød sig imidlertid hverken om rejsen eller stedet. Andersens roman De to Baronesser fra Husum er baseret på hans minder fra rejsen. Efter den 2. Slesvigske krig 1848-50 kom Søbadet igen i alvorlige økonomiske vanskeligheder. I 1857 tilknyttedes en fast læge. Efter 1864 blev Föhr tysk og Søbadet oplevede en opgangstid i årene 1865-73, hvor det også fik besøg af den tyske Kejserfamilie.

Hareskov Kuranstalt 1908-1943

Kuranstalten
Hovedbygningen i Hareskov Kuranstalt 1918
Kuranstalten
Af .
Kuranstalten
Forside til pamflet der informerer om Hareskov Kuranstalt, 1918
Kuranstalten
Af .
Kuranstalten
Hareskov Kuranstalt 1918
Kuranstalten
Af .

Hareskov Kuranstalt var beliggende ved Bagsværd sø i Store Hareskov nordvest for København. Anstaltens læge Axel Hansen havde sin private bolig på stedet. Lægen blev assisteret af en bademester, badersker, massøser og sygeplejersker. Anstalten bestod af en treetages hovedbygning med plads til 30 gæster og derudover tre villaer med plads til henholdsvis 11, 15 og 16 gæster. I hovedbygningen var der indlagt centralvarme, elektrisk lys og vand i alle værelserne.

Kuranstalten var ikke kun en helbredelsesanstalt, men tillige et hjem for overanstrengte, svækkede og andre "ikke egentlig syge". Man tilbød en lang række forskellige kurmidler. Den vigtigste behandling var badet og her kunne man tilbyde: Karbade, Kulsyrebade, Iltbade, Fyrrenålsbade, Dampskabsbade, Sæde- og fodbade m.m. En særlig specialitet var Lokabadet hvor patienten i et 37 grader varmt rum blev behandlet med gnidninger med tanglud, kraftig massage, afskylning med tempereret skylledouche og hvile. Derudover anvendtes elektrisk varmlufts- og lysbad ved brug af glødelys og buelys, samt luftbade, som var ensbetydende med solbad under glastaget i tagetagen.

Udover forskellige former for bad anvendtes også sygegymnastik, vibrationsmassage, motionsgymnastik og øvelsesterapi. Det blev varetaget af professionelle massøser på lægens anvisning. Derudover tilbød man elektrisk behandling (faradisation, galvanisation og sinusoidal fardisation) til patienter med nervelidelser, følger efter apopleksi, diabetes og hjertelidelser. Til patienter med diabetes, fordøjelsesproblemer, fedme og gigt kunne man tilbyde diætetisk behandling.

Den vigtigste målgruppe af patienter var de som led af gigt, nervelidelser, søvnløshed, overanstrengelse, ischias, lammelser, rygmarvslidelser, Basedows syge, hjertelidelser, anæmi og chlorose. Man modtog ikke patienter, der led af epilepsi, tuberkulose, sindssygdom eller lignende.

Hareskovens Kuranstalt blev nedbrændt af Modstandsgruppen Holger Danske i 1943 og de sidste ruiner blev fjernet i 1957.

Nutidens danske kurbade

De moderne kurbade er mere eller mindre blevet en del af den såkaldte wellness-kultur. På de moderne wellness-centre tilbydes en bred vifte af behandlinger og aktiviteter med henblik på øget kropsligt velvære: sauna, spa, massage, hudpleje, indendørs og udendørs bade m.m. Målgruppen er i høj grad den almindelige og raske del af befolkningen, der prioriterer kropsligt velvære og ofte på baggrund af en forestilling om, at det på længere sigt kan forebygge såvel sygdomme som stress.

Læs mere på lex.dk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig