Stadier i udvikling af aterosklerose
Aterosklerose er ansamlinger af fedt, betændelsesceller og i sidste ende kalk i mellemstore og store pulsårer (arterier). Pulsåren kan med tiden blive snæver, og der kan komme nedsat blodforsyning til en del af kroppen (midterst). I sidste ende kan aterosklerose føre til en blodprop i pulsåren (nederst).
Stadier i udvikling af aterosklerose
Af /Created with BioRender.com.

Aterosklerose er en tilstand, hvor karvæggen på mellemstore og store pulsårer (arterier) bliver stivere på grund af ansamlinger af fedtpartikler (lipider) og betændelsesceller (hvide blodceller) eller af aflejringer af kalk i karvæggen. Tilstanden kaldes også åreforkalkning. Ved aterosklerose bliver pulsårerne forsnævrede eller svækkede, og dette kan medføre nedsat blodforsyning og blodprop i fx hjernen eller hjertet. Aterosklerose kan forebygges og forandringerne i karvæggen kan forsvinde igen. Betegnelsen bruges ofte om åreforkalkning i kranspulsårene (koronararterierne), men aflejringerne kan sidde i alle kroppens pulsårer.

Faktaboks

Etymologi
Ordet kommer af græsk atheregrødet masse’ og skleros ‘hård’.
Også kendt som

åreforkalkning, arteriosklerose

Aterosklerose og følgerne deraf er den hyppigst forekommende dødsårsag i Danmark, idet næsten halvdelen af alle dødsfald skyldes følgetilstande til aterosklerose.

Aterosklerose og arteriesklerose

Fotografi af indersiden af den store legemspulsåre (aorta) efter opklipning ved obduktion. 1) Normal aorta; de runde åbninger er afgange af arterier til bl.a. lever, tarm og nyrer. 2) Aorta med enkelte gule udfældninger af kolesterolholdigt fedt i aortas inderste lag. 3) Sent stadium af åreforkalkning med større og mere dybtgående fedtaflejringer, der flere steder er omdannet til kalkaflejringer.

.

Aterosklerose er en form for arteriosklerose, der er en gruppe af sygdomme, som alle fører til øget stivhed af pulsårerne. Aterosklerose er den hyppigste form for arteriosklerose. Aterosklerotiske forandringerne udvikles langsomt over mange årtier.

Forekomst

De fleste mennesker udvikler aterosklerose i større eller mindre grad med alderen. Hos kvinder udvikler aterosklerose sig sædvanligvis senere end hos mænd.

Årsager og sygdomsmekanismer

Tværsnit, pulsåre
Pulsåre (arterie). Tværsnit igennem en pulsåre. Karvæggen inddeles i tre lag. Det inderste lag (tunica intima) består af et enkelt cellelag, endothel. Det midterste lag (tunica media) består af et lag af glatte muskelceller og elastiske fibre. Det yderste lag (tunica externa eller adventitia) består af løst bundet bindevæv og nerver.
Tværsnit, pulsåre
Af /Created with BioRender.com.

Den normale pulsåre består af tre lag: den inderste (intima), den midterste (tunica media) og den yderste del (adventitia). De tre lag gør pulsåren glat og elastisk, og sørger for at blodet strømmer laminært, og at der er en balance mellem faktorer, der enten hæmmer og igangsætter blodpropsdannelse. Laminær blodflow beskriver at blodlegemerne bevæger sig i ordnede, parallelle lag. Derfor glider elementerne i blodet gnidningsfrit i forhold til hinanden i lag. Laminær flow kræver mindre energi end turbulent flow, hvor blodet bevæger sig i uregelmæssige hvirvler.

Når blodet strømmer, så påvirkes karvæggen med en kraft, som hedder shear stress. Arterierne forgrener sig til mindre kar og der hvor karrene deler sig eller bøjes, kan der opstå turbulens i blodstrømmen. Dermed løber blodet ikke længere laminært. Det inderste lag af celler er afhængig af en passende mængde shear stress for at opretholde endothelets styrke. Der vil der under normale forhold ikke kunne passere celler fra immunforsvaret ind gennem det inderste cellelag, men celler fra immunforsvaret kan dog komme igennem det inderste cellelag, hvis karvæggen er blevet aktiveret af stimuli, der har aktiveret en lokal betændelse eller hvis der sker væsentlige ændringer i shear stress.

Tidlige forandringer i blodårerne

Aterosklerose begynder som små forandringer, fedtstreger, under det inderste cellelag i pulsåren (endotelet). Endotelet er sædvanligvis en effektiv barriere mellem blodet og resten af blodårevæggen, men denne barriere kan svækkes af flere forskellige faktorer. Dermed kan lipider (fedtpartikler) og celler fra immunforsvaret nemmere komme ind i karvæggen og ophobe sig i det inderste lag af blodkarret (intima). Dette viser sig som lysegule pletter eller streger, hvis man kigger på en pulsåre i et mikroskop. På dette stadium er forandringerne reversible, det vil sige, at de kan forsvinde igen.

Hvis celler fra immunforsvaret er kommet ind i karvæggen kan det sætte gang i en langsom kaskade af reaktioner, som fører til ophobningen af skumceller ved optagelse af lipider. Disse områder kan også langsomt undergå en forkalkning.

Nogle af de faktorer, som kan medvirke til øget dannelse af aterosklerose er aktiverede celler fra immunforsvaret, toksiske stoffer i blodet, turbulent blodstrøm, højt blodtryk, aktiverede blodplader og en øget mængde af fedtpartikler i blodet.

Påvirkninger

Aterosklerose kan medføre forsnævringer i blodkarret og deraf utilstrækkeligt blodforsyning til fx hjertemusklen, som vil give symptomer i form af hjertekrampe (angina pectoris), eller til benet, hvor det kan give smerter og træthed (claudicatio intermittens). Tilstanden kan dog også udvikle sig til mere akutte sygdomme ved at karvæggen bliver beskadiget, hvilket kan føre til en blodprop i hjernen (apopleksi) eller blodprop i hjertet.

Faser i aterosklerose

Aterosklerose, udvikling
Aterosklerose. Figuren viser en skematisk fremstilling af en pulsåre fra rask til svær aterosklerose. A) Rask pulsåre. B) Først dannes det "ateromatøse plak", som består af fedtfyldte makrofager (skumceller). C) og D) Når denne proces fortsætter, så stimuleres betændelsesceller fra blodet til at bevæge sig ud i karvæggen og glatte muskelceller fra karvæggens dybere lag (media). E) Disse celler producerer extracellulære stoffer, som medvirker til forkalkning og og fortykkelse af karvæggen. Det fører igen til at lumen i karret bliver mindre og dermed kan blodforsyningen blive kompromiteret. F) Hvis der opstår en skade på det cellelag, der adskiller plak fra blodet, fører det til en blodprop og evt. komplet tilstopning af hulrummet i blodkarret.
Aterosklerose, udvikling
Af /Created with BioRender.com.

Udviklingen af aterosklerose foregår i faser, hvor plakdannelsen tiltager.

Plakdannelse

Lipidophobningen i arterievæggen ved aterosklerose består af kolesterol, kolesterolestere, fosfolipider og triglycerider. Mængden af de forskellige lipider varierer, men det største bidrag kommer gerne fra kolesterolestere. Lipoproteinpartiklene i blod er over tid en vigtig kilde til ophobning af lipider i arterievæggen. Lipoproteinpartikler kan passere fra blodbanen til karvæggen, hvis der er et højt indhold af dem i blodet og/eller, hvis det inderste cellelag i karvæggen beskadiget.

Blodplader og blodets sammensætning har stor betydning i alle stadier af ateroskleroseudviklingen. Unormalt høj eller lav blodstrømhastighed kan aktivere blodpladerne, så de bliver klæbrige og sætter sig fast på endotelet. Dette bidrager til stimulering af celler fra immunforsvaret (betændelsesceller).

Celler fra immunforsvaret, specielt monocytter og T-lymfocytter, spiller også en vigtig rolle de betændelsesmekanismer, der fører til aterosklerose i pulsåren. Monocytter fra blodbanen kan krydse det inderste cellelag og derefter blive til makrofager. Hvis makrofagerne optager lipoproteinpartiklerne, omdannes de langsomt til skumceller. Skumceller kan også opstå fra glatte muskelceller, der har optaget lipoproteinpartikler. Skumcellerne dør efterhånden, men efterlader lipidindholdet og rester af døde celler i karvæggen på pulsårene. Det fører til forandringer, så der dannes en bindevævskappe. Derved er der dannet et plak. Plak består af bindevævskappen og løst bindevæv, betændelsesceller, lipider og rester af døde celler.

Plakken vokser

Et plak udvikles langsomt. Hvis forholdene, der stimulerer til fedtophobning og betændelse i arterievæggen er til stede vil plakdannelsen tiltage over tid. Plak af forskellige størrelser og i forskelligt udviklingsstadier kan være til stede på samme tid i store arterier hos samme person. I nogle tilfælde vil plakken tiltage så meget, at den vil bule mere og mere ind i blodåren (lumen). Det mellemste lag i væggen af pulsåren (media) indeholder glatte muskelceller. Som et plak udvikler sig, bidrager muskelceller også til bindevævskappen. Et plak kan vokse og bule ind i pulsåren og derved skabe en forsnævring i pulsåren (stenose). Et stabilt plak har en solid bindevævskappe og er afskærmet af et intakt og beskyttende lag af endotel.

Sårbart plak

Et sårbart plak har en tynd kappe og har derfor forholdsvist højere indhold af betændelsesceller og fedt i forhold til bindevævskappe. Der er flere faktorer, som påvirker plakkets sårbarhed. Øget aktivitet af betændelsesceller, størrelsen af plakket, slitage på endotelet er alle med til at øge risikoen for at for at endotelet ikke længere kan beskytte indholdet i plakken. Plakken kan således knække og blotte indholdet til blokarret. Dette vil sætte gang i en blodpropsdannelse, som i værste fald kan lukke blodåren fuldstændig.

Aflejringer af kolesterol

Kolesterolet og lipid fragtes rundt i blodet i lipoproteinpartikler. Fedtet i lipoproteinpartiklerne er essentielle i energiomsætningen og kolesterolet i partiklerne kan bruges til opbygning af cellemembraner, steroidhormoner og vitaminer. Der er flere forskellige lipoproteiner. Arvelige forhold har betydning for hvilke varianter hvert individ har og for balancen mellem de forskellige partikler. Low density lipoprotein (LDL) partiklen er forholdsmæssig meget kolesterolholdig, og dermed er LDL sædvanligvis den lipoproteinpartikel, som giver størst bidrag til den totale mængde kolesterol i blodet. Desuden har LDL kolesterol en størrelse, så den lettest aflejres i karvæggen. Mængden af LDL partikler er derfor tæt forbundet til udviklingen af aterosklerose.

Symptomer og komplikationer

Aterosklerose giver ingen symptomer, før der er en forsnævring eller svækkelse af pulsårevæggen. Symptomer på den nedsatte blodtilførsel kan i:

  • hjernens arterier føre til mikrovaskulær sygdom, kortvarig iskæmi (TCI) eller slagtilfælde.
  • halsarterie (se carotisstenose) kan også får forsnævringer eller stenose, som kan føre til slagtilfælde.
  • hjertets koronararterier føre til hjertekrampe (angina pectoris) eller hjerteinfarkt.
  • hovedpulsåren (aorta) udvikles til aortadissektion og aorta-aneurisme.
  • bækken- og knoglearterier udvikles til vindueskiggersyndrom (claudicatio intermittens) og eventuel koldbrand.

Risikofaktorer

Der er mange faktorer, som kan bidrager til øget risiko for aterosklerose. Arvelige faktorer, højt blodtryk, høje værdier af kolesterol i blodet (hyperkolesterolæmi), en familiær forekomst af tidlig åreforkalkning og livsstilfaktorer som rygning, overvægt, inaktivitet og usund kost er vigtige årsager.

Højt blodtryk kan bidrage til øget aterosklerose, men øget aterosklerose kan også øge blodtrykket, fordi blodårerne bliver stivere.

Udviklingen af aterosklerose kan nedsættes ved at ændre på de reversible risikofaktorer, som omfatter rygestop, øget fysisk aktivitet i hverdagen, reducere overvægt, en sænkning af kolesterol og blodtryk.

Læs mere på lex.dk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig