Højt blodtryk er en øget modstand mod blodstrømmen i kroppens pulsårer, der er så høj, at behandling er dokumenteret som nyttig. Blodtrykket varierer gennem hjertets pumpecyklus. Det højeste blodtryk måles i hjertets pumpefase (systole) og det laveste blodtryk findes mod slutningen af hjertets fyldningsfase (diastole). Trykket i pulsårerne måles i millimeter kviksølv (mmHg). Grænsen mellem normalt og forhøjet blodtryk er ikke skarp, men ligger omkring et systolisk tryk på 130-140 mmHg og/eller et diastolisk tryk på 85-90 mmHg.

Faktaboks

Også kendt som

Blodtryksforhøjelse, forhøjet blodtryk, hypertensio arterialis, hypertension (ordet hypertension kommer af græsk hyper 'over' og latin tensio 'spænding')

Forekomst

I Danmark har 15-20 % af den voksne befolkning forhøjet blodtryk. Tilstanden er sjælden hos børn og unge. Hyppigheden af forhøjet blodtryk stiger med alderen. Højt blodtryk er fortsat den hyppigste dødsårsag i Europa, som kan forebygges, selvom det gennemsnitlige blodtryk i befolkningen er faldet de seneste 30 år. Årsagen til faldet skyldes primært mere intensiv behandling ved behandlingskrævende hypertension, men kan måske også skyldes bedre forebyggelse og optimering af risikofaktorer, særligt rygning.

Tabel over forhøjet blodtryk

Systolisk blodtryk (mmHg) Diastolisk blodtryk (mmHg)
Ideelt blodtryk under 120 under 80
Normalt blodtryk under 130 under 85
Højt, normalt blodtryk 130–139 85–89
Mild hypertension 140–159 90–99
Moderat hypertension 160–179 100–109
Svær hypertension over 180 under 110
Diastolisk hypertension under 140 over 90

Måling af blodtryk

Måling af blodtryk, auskultation
Blodtryk kan måles manuelt ved at placere en manchet på overarmen, som blæses op, så den underliggende pulsåre (arterie) afklemmes. Lufttrykket, som manchetten blæses op med, aflæses på manometeret. Ved at blæse ballonen op opnås en gradvis afklemning af pulsåren, og inden pulsåren er helt afklemt, vil kompressionen medføre turbulens i blodstrømmen, denne turbulens danner vibrationer, der kan opfattes som lyd ved hjælp af stetoskop. 1) Manchetten blæses helt op, så det ikke længere er muligt at høre noget. 2) Luften lukkes langsomt ud af manchetten. Det tryk, hvor der igen kan registreres turbulens i karret, svarer til det systoliske blodtryk. 3) Trykket, hvor turbulensen igen forsvinder, svarer til det diastoliske blodtryk.
Måling af blodtryk, auskultation
Af /Created with BioRender.com.

Blodtrykket måles traditionelt ved brug af et apparat, der afklemmer en pulsåre (arterie) ved hjælp af en manchet med ballon, som typisk placeres på overarmen. Ved at blæse ballonen op opnås en gradvis afklemning af pulsåren. Inden pulsåren er helt afklemt, vil kompressionen medføre turbulens i blodstrømmen, denne turbulens danner vibrationer, der kan opfattes som lyd ved hjælp af stetoskop eller en mikrofon. Det systoliske blodtryk registreres, når der ikke længere er en lyd, hvilket svarer til, at pulsåren er helt afklemt, og det diastoliske tryk registreres, når blodåren er næsten fuldt åbnet, og blodet flyder frit og derfor heller ikke danner turbulens.

Måling ved læge eller i hjemmet

Blodtryksmålinger foretaget ved et lægebesøg er ikke altid pålidelige, og kan både vise væsentlig forhøjede værdier eller lidt for lave værdier, og det vil derfor ofte være nødvendigt at gentage blodtryksmålinger hjemme gennem et eller flere døgn. Grunden til at blodtrykket kan være anderledes ved lægen afhænger af flere faktorer, og den mest kendte kaldes "white-coat syndrome", hvor den stress, der kan være forbundet med et lægebesøg, betyder at der måles et meget højre blodtryk, som ikke er udtryk for personens normale blodtryk. Derudover kan det målte blodtryk også ofte være lidt højere ved den første måling af gentagne målinger, da der også kan være en reaktion på at få målt blodtrykket.

Typer af forhøjet blodtryk og årsager

Højt blodtryk inddeles i to typer, som har forskellige årsager.

Essentiel (primær) hypertension

I de allerfleste tilfælde er årsagen til forhøjet blodtryk ikke kendt, såkaldt essentiel blodtryksforhøjelse.

Sekundær hypertension

Hos 5-10 % kan der påvises en specifik årsag til det høje blodtryk. Årsagen kan være kronisk nyresygdom, forsnævringer i nyrernes pulsårer eller forskellige godartede svulster i binyrerne. Alternativt kan årsagen være et overforbrug af alkohol, salt eller lakrids:

  • Indtagelse af for meget salt får kroppen til at tilbageholde mere væske i blodkarrene, og den øgede væskemængde kan føre til forhøjet blodtryk. Der er dog store individuelle forskelle på om en person reagerer på øget saltindtag.
  • Lakrids indeholder glycyrrhizinsyre (GZ), som i store mængder kan hæmme den normale inaktivering af hormonet kortisol, hvilket fører til en øget binding af kortisol på nyrernes mineralocorticoide receptorer, som giver øget optag af natrium og kaliumtab i urinen. Det fører til at mere væske tilbageholdes i kroppen, og denne ubalance kan give forhøjet blodtryk. Effekten er mere udtalt ved hyppigt indtag eller indtag af store mængder lakrids.
  • Alkohol kan påvirke både kortisol og hormonet aldosteron, som kan føre til øget væskeophobning i kroppen.

Forhøjet blodtryk kan også udvikles som komplikation til graviditet.

Særligt hos yngre personer med højt blodtryk og hos personer, som ikke reagerer tilstrækkeligt på behandling, er det vigtigt at forsøge at afklare årsagen til forhøjet blodtryk, da der oftere vil være en bagvedliggende årsag, som kan behandles. Hos ældre personer er årsagen ofte stivere kar, langvarig forudgående hypertension, rygning og forhøjet kolesterol (h yperkolesterolæmi).

Udredning og opfølgning

Mildt og moderat forhøjet blodtryk påvises typisk ved en blodtryksmåling i forbindelse med helbredsundersøgelse eller lægebesøg for anden sygdom. Ved moderat forhøjede blodtryksværdier kan udredningen foregå over længere tid, og ved svært forhøjet blodtryk iværksættes en medicinsk behandling hurtigt, evt. med indlæggelse på et hospital. Personer med konstateret forhøjet blodtryk følges typisk med regelmæssige kontroller.

Symptomer på højt blodtryk

Komplikationer ved hypertension
Forhøjet blodtryk kan give organskader i fx hjerte, hjerne, nyre og øjne.
Komplikationer ved hypertension
Af /Created with BioRender.com.

Mildt og moderat højt blodtryk, hvor der ikke er organkomplikationer, som fx påvirket nyrefunktion, hjertesvigt, fortykket hjertemuskel eller blødninger i øjet, giver som regel ingen symptomer. Ved kronisk meget højt blodtryk kan der i nogle tilfælde udvikles træthed, hovedpine, næseblod eller forpustelse. Hovedpine kan skyldes et øget tryk i kraniet, som er i tillæg til forhøjet blodtryk; næseblod kan skyldes karskader i de små fine kar i næseslimhinden, som begynder at bløde; og forpustelse kan skyldes at hjertet af tynget af det store arbejde, der skal leveres ved forhøjet blodtryk. Det skal dog understreges, at langt de fleste ikke har symptomer på forhøjet blodtryk. Langvarig blodtryksforhøjelse, som har stået på over mange år, giver ændringer i pulsårerne, inflammation og ophobning af fedtaflejringer (ateromatose), hvilket giver øget risiko for hjerte- og karsygdomme.

Behandling

Formålet med behandling af højt blodtryk er at reducere komplikationer i hjerte- og karsystemet, der følger med tilstanden.

Ved mildt og moderat højt blodtryk kan ændringer i livsstil være tilstrækkeligt for at opnå en normalisering af blodtrykket. En livsstilsændring kan være øget fysisk aktivitet, nedsat indtagelse af salt i maden, sund kost, rygestop og vægtreduktion ved overvægt.

Medicinsk behandling af højt blodtryk

Medicinsk behandling kan være nødvendig i tillæg til livsstilsændringer. Behandlingen opstartes under hensyntagen til en samlet vurdering for risiko for hjerte- og karsygdomme, hvor der er en række risikofaktorer, som spiller ind, herunder kendte sygdomme, familiær disposition til hjerte- karsygdomme, høje kolesterolværdier i blodet og rygning.

Forhøjet blodtryk kan behandles med blodtryksnedsættende lægemidler. Behandlingen er i de fleste tilfælde livsvarig. Præparaternes virkning og bivirkninger på den enkelte patient kan sjældent forudsiges, hvorfor der ofte afprøves forskellige muligheder, før den bedste behandling er fundet. Kombinationsbehandlinger, hvor der anvendes flere præparater i lavere doseringer, fører til færre bivirkninger ift. for høje doser af enkelte lægemidler. Bivirkninger ved behandling med blodtryksnedsættende lægemidler er sjældne, men kan forekomme.

Af blodtryksnedsættende lægemidler findes forskellige typer, der oftest nedsætter blodtrykket ved at mindske den øgede modstand i patientens kredsløb, fx ace-hæmmere, angiotensin II-receptorantagonister, betablokkere, calcium-blokkere og vanddrivende lægemidler.

Anden behandling

I nogle af de sjældne tilfælde, hvor årsagen til blodtryksforhøjelsen kan påvises, kan patienten helbredes ved operation, der fx kan bestå i fjernelse af en ensidig skrumpenyre, udvidelse af en forsnævring på pulsåren til en nyre eller fjernelse af en svulst i en binyre.

Læs mere på lex.dk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig