Grænseværdi for arbejdsmiljø er grænser for den tilladte mængde af kemiske stoffer i arbejdsmiljøet og af andre faktorer, herunder støj og stråling, der påvirker de kemiske og fysiske arbejdsforhold på den pågældende arbejdsplads.

Faktaboks

Også kendt som

grænseværdier for stoffer og materialer i luften på arbejdspladsen, administrativ norm for den sundhedsskadelige luftforurening for en række stoffer og materialer.

Grænseværdierne er fastsat i Arbejdstilsynets "Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet" fra 2023. Ved siden af bestemmelser for forskellige kemikalier indeholder denne også bestemmelser om fysiske og biologiske faktorer som støj, elektromagnetiske felter og optisk stråling.

Kemisk forurening

Grænseværdier for kemiske forureninger i arbejdsmiljøet angiver den højeste gennemsnitlige koncentration af en luftforurening, der kan accepteres på arbejdspladsen over en 8-timers arbejdsdag. Grænserne sættes for at forhindre væsentlig sundhedsrisici.

For nogle kemiske forureninger er der også angivet korttidsværdier. Disse angiver højeste gennemsnitlige koncentration af luftforurening, der kan accepteres på arbejdspladsen over en periode på 15 minutter.

For den gruppe af stoffer, der har en særligt akut virkning er grænseværdien defineret som en loftværdi: En absolut værdi, som ikke tillades overskredet på grund af risiko for akutte giftvirkninger. Her kan perioden nå ned under korttidsværdien på 15 minutter – det gælder særligt stoffer af stærkt ætsende eller akut narkotisk karakter.

Enheder og omregningsformler

Koncentrationen af kemikalier i luft angives sædvanligvis i ppm (parts per million, milliontedel) eller mg/m og for fiberformige partikler (asbest) i antal fibre per milliliter (cm³).

Omregning (gælder ved 25 °C og lufttryk 760 mmHg) kan gøres ved følgende formler:

  • koncentration i ppm = 24,45/M x koncentration i mg/m.³
  • koncentration i mg/m³ = M/24,45 x koncentration i ppm

hvor M er molekylevægten (den relative molekylemasse) af stoffet det gælder.

Biologiske grænseværdier

Bly og kviksølv er opgjort efter forskriften biologiske grænseværdier, baseret på målinger af stofferne i henholdsvis blod og urin.

Internationale grænseværdier

Grænseværdier eller på engelsk Occupational Exposure Limit Values (OELS) udgives i EU af EU-kommissionen og nationale myndigheder. Endvidere udarbejder videnskabelige organisationer anbefalede grænseværdier, herunder:

  • WEL – Workplace Exposure Limit (Storbritannien)
  • TLV – Threshold Limit Value (ACGIH)
  • MAK-Wert – Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

GESTUS IS International Limit Values – giver en oversigt over europæiske og andre internationale grænseværdier.

Læs mere på lex.dk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig