Eksotoksiner er giftstoffer, som udskilles af visse arter af bakterier. Bakterierne bruger eksotoksinerne som "våben" mod andre levende organismer, herunder mennesker. Eksotoksiner er opløselige substanser, som regel proteiner, der ændrer værtscellernes normale stofskifte, hvilket har alvorlige følger for den ramte organisme (værten).

Faktaboks

Etymologi
Ordet kommer af græsk ekso- ‘udenfor’ og toksikon ‘gift’
Også kendt som

eksotoxin, exotoxin

Flere sygdomme forårsages af eksotoksiner. Det gælder fx:

Botulismetoksinet er et af de mest kraftfulde eksotoksiner, der kendes. Nogle af giftstofferne kan føres gennem nerverne eller med blodet rundt i kroppen. Derved kan giftvirkningen ramme organer, der er langt væk fra infektionens placering.

Nogle eksotoksiner kodes af gener, som sidder på virus, der er integreret i bakteriernes kromosom (profag). Det er fx tilfældet for difteritoksinet, hvilket betyder, at ikke alle difteribakterier producerer toksinet, og derfor ikke alle kan forårsage difteri-sygdommen.

Mekanismer

Eksotoksiner kan skade andre celler via forskellige mekanismer.

  • eksotoksiner, der har virkning på tarmen, kaldes enterotoksiner
  • eksotoksiner, der har virkning på nervesystemet, kaldes neurotoksiner
  • eksotoksiner, der har virkning på de hvide blodlegemers produktion af cytokiner, der forårsager betændelse, kaldes superantigener. Superantigenerne aktiverer en stor del af de hvide blodlegemer, der kaldes T-celler.

Inddeling af eksotoksiner

Eksotoksiner kan inddeles i tre hovedgrupper, efter deres virkningsmåde:

  • cytotoksiske toksiner
  • AB- eller to-komponent toksiner
  • superantigen toksiner.

Cytotoksiske toksiner

Cytotoksiske toksiner (CT) er opløselige proteiner, som udskilles af mange sygdomsfremkaldende bakterier. Blandt dem er fx beta-hæmolysin, der udskilles af Streptococcus pyogenes gruppe A. De cytotoksiske toksiner virker som enzymer, der ødelægger cellemembranen hos værtscellerne og forårsager celledød blandt røde blodlegemer. Det kan undersøges, om bakterier danner hæmolysin ved at dyrke dem på blodagar, som er et vækstmedium, der indeholder blod. Hæmolysin vil udskilles fra bakterierne, mens de vokser og forårsage ødelæggelse (lysis) af blodcellerne i agaren. Dette ses tydeligt som klare zoner omkring bakteriekolonierne på blodagarpladen.

En anden type cytolytiske toksiner er fosfolipaser, som angriber fosfolipiderne i cellemembranen af forskellige celletyper, så cellerne dør.

AB-toksiner

AB-toksiner, eller to-komponent toksiner, produceres af mange forskellige bakterier. Toksiner af denne type består af to komponenter, A og B, som har hver deres funktion. A-komponenten virker som et enzym, og er den del, der forårsager skade på værtscellerne, mens B-komponenten bindes til målcellerne og hjælper derved A-komponenten med at trænge ind i cellerne. Difteritoksin, kighostetoksin, koleratoksin, stivkrampetoksin og botulismetoksin er eksempler på AB-toksiner.

Difteritoksin

Difteritoksin produceres af bakterien Corynebacterium diphteriae. Toksinet forårsager sygdommen difteri, som var en udbredt børnesygdom med en vis dødelighed, inden difterivaccination mod difteritoksin blev indført. Ved at behandle patienterne med immunserum mod difteritoksinet, kunne prognosen forbedres meget og dødeligheden nedbringes. Statens Serum Institut blev oprettet i 1902 for netop at producere immunserum mod difteritoksinet, som blev produceret ved at vaccinere heste. Den tyske forsker Adolf von Behring (1854-1917) fik i 1901 den første medicinske Nobelpris for sin opdagelse af immunserumbehandlingen af difteri i 1890.

B-komponenten af difteritoksinet binder sig til et protein på overfladen af værtens celler og hjælper A-komponenten ind i cellerne. Her virker A-komponenten som et enzym og gør en nødvendig faktor i proteinsyntesen (elongeringsfaktor Ef2) virkningsløs. Toksinet dræber således cellen ved at stoppe proteinsyntesen.

Difteritoksin-genet (tox-genet) findes ikke i bakteriens eget kromosom, så det er ikke alle difteribakterier, der kan fremkalde sygdommen difteri. Difteritoksin-genet kan overføres til difteribakterien af en bakterievirus ( bakteriofag ), der indsætter sig selv i bakteriens kromosom (profag). Først da kan bakterien producere toksinet og forårsage difteri.

Kighostetoksin

Kighostetoksin (pertussistoksin) produceres af kighostebakterien Bordetella pertussis. Toksinet forårsager sygdommen kighoste, som før indførelsen af kighostevaccinationen var en udbredt børnesygdom. Sygdommen kan også ramme voksne, men med mildere symptomer.

B-komponenten af toksinet binder sig til et protein på overfladen af værtens slimhindeceller i luftvejene og hjælper A-komponenten ind i cellerne. Her virker A-komponenten som et enzym, der ændrer cellefunktionen, så cellen bliver mere følsom over for bl.a. histamin. Det fører til en lokal overfølsomhedslignende betændelse og krampelignende hosteanfald.

Botulisme- og stivkrampetoksiner

Botulismetoksin og stivkrampetoksin er begge AB-toksiner, der produceres af anaerobe, sporedannende bakterier, henholdsvis Clostridium botulinum og Clostridium tetani. Begge toksiner virker på nervesystemet og forårsager botulisme (C. botulinum, slappe lammelser) eller stivkrampe (C. tetani, spastiske lammelser) ved at hæmme frigørelsen af neurotransmittere, hvilket påvirker muskelkontrollen. Immunserum mod toksinerne neutraliserer dem og bruges derfor forebyggende og til behandling.

Sygdommen viser sig forskelligt. Mens botulismetoksinet forårsager slappe lammelser, giver stivkrampetoksinet spastiske lammelser, dvs. kraftige og stærkt ubehagelige kramper, der udløses af fysiske påvirkninger som lyd, lys og berøring af patienten.

Botulismetoksinet er det mest potente toksin man kender. Et nanogram (10-9 g) er nok til at dræbe et marsvin.

Clostridium botulinum findes som sporer i lille mængde i mange fødevarer. Bakterien er anaerob, og hvis fødevarerne opbevares under forhold, hvor ilt ikke er tilgængelig, vil den vokse op og producerer toksinet. Spiser man den slags mad, indtager man toksinet, der optages fra tarmen og binder sig til synapserne i nerverne, så musklerne lammes. For at forhindre vækst af botulismebakterierne opvarmer fødevareindustrien derfor fødevarerne og tilsætter forskellige substanser. Tilberedes mad i vakuumposer (sous vide- teknik), skal posen med maden bagefter i køleskabet, så evt. botulisme sporer ikke vokser frem, da der er anaerobt i vakuumposen.

Spædbarnsbotulisme er en frygtet sygdom, som kan opstå, hvis spædbørns sutter smøres med honning, som kan indeholde sporer fra botulismebakterien. De kan formere sig i barnets tarm, hvor de producerer toksinet, som absorberes og fremkalder botulisme. Derfor må spædbørn ikke spise honning, hvilket også står på honningkrukkerne. Honning er uskadeligt for ældre børn og voksne.

Clostridium tetani kan komme ind i kroppen via forurenede sår, hvor forholdene bliver anaerobe, ofte pga. tilstedeværelsen af andre bakterier, der forbruger ilten i vævet. Her vokser C. tetani og producerer toksin, der breder sig i nervesystemet og blokerer hæmningen af musklernes nerver, hvilket forårsager spastiske kramper.

Koleratoksin

Koleratoksin er et enterotoksin, som produceres af den gramnegative bakterie Vibrio cholerae. Det hører også til AB-toksinerne. Koleratoksin giver sygdommen kolera, der kendetegnes ved et voldsomt væsketab fra tyndtarmen med kraftig diarré, der giver livstruende dehydrering og tab af elektrolytter. Et beslægtet toksin findes i nogle stammer af bakterien Escherichia coli (enterotoxigene E. coli (ETEC)) og er en af de hyppigste årsager til ETEC-diarré (turistdiarré). Vaccinen Dukoral®, der anvendes mod kolera, virker derfor også mod ETEC-diarré.

Vibrio cholerae lever almindeligvis i havet, men kan komme ind i fordøjelsessystemet hos mennesker via forurenet drikkevand eller mad. Bakterien slår sig ned i tyndtarmen og udskiller koleratoksin. B-komponenten af toksinet binder sig til et molekyle i cellemembranen i tyndtarmens epitelceller. Her hjælper den A-komponenten ind i cellen. A-komponenten stimulerer dannelse af cyklisk AMP fra ATP, hvilket påvirker ion-balancen, så store mængder vand og elektrolytter lækker ud i tarmen.

I lighed med difteritoksinet er koleratoksinet ikke kodet af et gen i bakteriens kromosom, men af et gen (ctx) på en profag, som er integreret i bakteriens kromosom. Vibrio cholerae, som mangler denne profag, forårsager derfor ikke sygdom.

Et andet eksempel på et AB-toksiner er et toksin, der produceres af en stamme af Escherichia coli, O157-H7. Den blev tidligere kaldt hamburgerbakterien, da den først blev isoleret fra patienter, der havde spist hamburgere, som ikke var opvarmet tilstrækkeligt.

Superantigentoksiner

Superantigentoksiner er proteiner, der sætter gang i en unormalt stærk immunreaktion hos værten. Toksinerne stimulerer T-cellerne i immunsystemet, som derefter sætter gang i en overproduktion af cytokiner, hvilket fører til betændelse, opkastning, diarré og chok.

Nogle eksempler på sygdom, der forårsages af superantigentoksiner, er madforgiftning, som skyldes enterotoksiner fra bakterien Staphylococcus aureus og septisk chok-syndrom forårsaget både af S. aureus og S. pyogenes gruppe A.

Det hyppigst forekommende superantigentoksin, der dannes i kroppen og giver tegn på infektion, er lipopolysakkarid (LPS). LPS er en vigtig del af gramnegative bakteriers ydre membran og bliver traditionelt betegnet som et endotoksin, der erknyttet til bakteriecellen. Det har dog vist sig, at LPS også udskilles af bakteriecellen, og i vores blod eller vævsvæske bindes LPS til et protein, som overfører det til nogle af vores hvide blodlegemer (monocytter og makrofager). De celler reagerer på LPS ved at producere signalmolekyler (cytokiner), der starter en betændelsesreaktion i kroppen med feber og ubehag.

Liste over bakterier, der producerer eksotoksiner

I listen ses en række eksempler på eksotoksindannende bakterier. Det er for det meste grampositive bakterier, der danner eksotoksiner. Toksinerne kan også dannes af gramnegative bakterier, men det er mere sjældent.

Bakterie Toksin Effekt
Clostridium botulinum Botulinumtoksin Neurotoksin, giver slap paralyse (lammelse).
Clostridium tetani Tetanustoksin Neurotoksin, giver spastisk paralyse (lammelse).
Clostridioides difficile Enterotoksin og cytotoksin Diarré, sommetider blodig, og eventuelt strukturelle ændringer i tarmen. Desuden almen påvirkning.
Corynebacterium diphteriae Difteritoksin Luftvejsinfektion med organpåvirkning.
Escherichia coli Enterotoksin (ETEC) og cytotoksin (verotoksin, VTEC) Diarré eller blodig colitis, hæmolyse og nyresvigt.
Listeria monocytogenes Listeriolysin; er beslægtet med hæmolysinet fra Streptococcus pyogenes gruppe A og beskadiger cellemembraner Meningitis og sepsis.
Pseudomonas aeruginosa Eksotoksin A Virker som difteritoksin, men nedbrydes af de neutrofile granulocytter og giver derfor kun infektioner med celleskader hos patienter mede få hvide blodlegemer (neutropeni).
Shigella dysenteriae Shigatoksin; samme som i VTEC Celleskade.
Staphylococcus aureus Toksisk chok-syndrom-toksin (superantigen) og enterotoksin Stafylokok-toksisk-chok-syndrom med feber, rødt udslæt og lavt blodtryk, madforgiftning.
Streptococcus pyogenes gruppe A Streptokok-pyogene-eksotoksin A og andre er superantigener Rødt udslæt som ved skalagensfeber, feber og lavt blodtryk (streptokok-toksisk-chok-syndrom).
Vibrio cholerae Koleratoksin Diarré.
Bordetella pertussis

Pertussistoksin

Kighoste.
Bacillus cereus Enterotoksiner

Madforgiftning, opkastninger og væsketab via tarmen.

Clostridium perfringens Flere typer cytotoksiske toksiner og enterotoksiner

Gasgangræn, madforgiftning.

Vacciner med inaktiverede toksiner

I dag vaccinerer man børn og revaccinerer voksne med inaktiverede toksiner fra tetanusbakterien, difteribakterien og kighostebakterien. Vaccinerne betyder, at disse sygdomme stort set er udryddet i Danmark.

Læs mere på lex.dk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig