Motoriske nervesystem

Ved ALS angribes det motoriske nervesystem. Dette systemet består af øvre og nedre motoriske neuroner, som er forbundet fra hjernen og ud til tværstribet muskulatur. Det øvre motoriske neuron går fra den motoriske hjernebark og til hjernestammen eller rygmarven, hvor den sammenkobles med et nedre motorisk neuron, som går ud til viljestyret muskulatur.

Motoriske nervesystem
Af /Created with BioRender.
ALS
ALS er en sygdom, som rammer nervecellerne, som leder signaler fra hjernebarken til de tværstribede muskler.
ALS
Af /Created with BioRender.

Amyotrofisk lateral sklerose er en alvorlig sygdom, hvor de motoriske nerveceller nedbrydes, hvilket påvirker evnen til at bevæge kroppens muskler. Amyotrofisk lateral sklerose forkortes ALS. Sygdommen forværres gradvist, og der findes ingen helbredende behandling. Årsagen til ALS er ukendt. 85-90 procent af tilfældene opstår tilfældigt og de resterende fem til ti procent af tilfældene har en arvelig form. Ca. 50-100 personer bliver diagnosticeret med ALS i Danmark om året.

Faktaboks

Også kendt som
ALS, Lou Gehrig's disease (amerikansk baseballspiller, som fik ALS)

Forekomst

ALS er en forholdsvis sjælden forekommende sygdom, og der er ca. 200-300 personer med ALS i Danmark. Diagnosen bliver stillet hos 50-100 personer om året. Sygdommen er hyppigst hos personer over 50 år, men forekommer også hos yngre. Sygdommen forekommer lidt hyppigere hos mænd end kvinder. Sygdommen forekommer i alle etniske grupper. Epidemiologiske opgørelser er sparsomme, men sygdommen menes at forekomme med uændret hyppighed af nye tilfælde vurderet i et historisk perspektiv.

ALS årsag og sygdomsmekanisme

Årsagen til ALS er ukendt. Ca. fem til ti procent har en arvelig form, hvor der er fundet ændringer i nogle få gener benævnt SOD-1 og C9orf72 . Sygdommen nedbryder de nerveceller, som er forbundet med den viljesstyrede kontrol af tværstribet muskulatur (det motoriske system), mens resten af nervesystemet ikke påvirkes.

Det motoriske system og ALS

Musklerne styres fra centralnervesystem i det motoriske system. Systemet er bygget op af to forbundne nerveceller: et øvre og et nedre motorneuron.

Øvre motorneuron strækker sig fra hjernebarken i pandelappen og kobler sig ved en nerveforbindelse (synapse) til det nedre motorneuron i hjernestammen og rygmarven.

Det nedre motorneuron løber i perifere nerver til kroppens tværstribede muskulatur, som er den viljestyrede muskulatur.

Ved ALS rammes både øvre og nedre motorneuron, modsat andre sjældnere varianter af såkaldte motorneuronsygdomme, hvor kun den ene del rammes. Hvis kun den øvre motorneuron rammes, kaldes det primær lateralsklerose, og hvis kun den nedre motorneuron rammes, kaldes det primær muskelatrofi.

Øvre motorneuron udgår fra pandelappen, og en del patienter med ALS får sygdomsaktivitet i et større område af pandelappen. Ca. 15 procent af patienterne udvikler en såkaldt pandelapsdemens.

Genetik

ALS kan inddeles i en familiær og en sporadisk variant. Hvis en nær slægtning, en førstegradsslægtning eller en andengradsslægtning, har ALS, kaldes det familiær ALS. Med denne definition er ca. fem til ti procent af ALS-tilfældene familiære.

Patologi

På celleniveau kan der ses aflejringer af et protein, som hedder lipofuscin som også kendes fra andre neurodegenerative sygdomme, fx Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom.

Historisk baggrund

Den første kendte beskrivelse blev lavet af den skotske kirurg Charles Bell. Den franske neurolog Jean Martin Charcot beskrev sammenhængen mellem symptomer og anatomisk lokalisation i nervesystemet i 1869 og navngav sygdommen ALS i en artikel i 1874.

Symptomer på ALS og sygdommens udvikling

Starten på ALS kan være forskellig fra person til person. I starten vil der oftest først være funktionssvigt i en enkelt kropsdel, fx et ben. Da sygdommen kan starte hvor som helst i det motoriske system, er der stor variation i, hvordan sygdommen udvikler sig i begyndelsen.

Hvis sygdommen starter i de motoriske nervebanerne, der styrer motorik fra hjernestammen, rammes muskulatur i mundhulen og svælget, hvilket giver vanskeligheder med at artikulere og synke flydende væsker. Stemmen bliver svagere, og der kan forekomme såkaldt bulbær tale, hvilket betyder at hjernestammen er påvirket.

I andre tilfælde rammes motoriske celler i rygmarven, som styrer muskulatur i arme og ben. Det begynder med muskelsvaghed i en kropsdel, fx i en arm, som gradvist forværres. Nogle gange starter sygdommen i den øvre del af rygmarven, hvor den motoriske nerve til mellemgulvet påvirkes, hvilket medfører vejrtrækningsbesvær.

Mange personer med ALS oplever ingen ændringer i den kognitive funktion, fx hukommelsen og evnen til at holde koncentration. Dog kan personer med ALS få ændringer i personligheden med fx apati, initiativløshed og beslutningsvanskeligheder. I omtrent 15 procent af ALS-tilfældene forekommer en fuld pandelapsdemens, mens en større del af patienterne kan have lette ændringer.

Det er et gennemgående træk i sygdomsforløbet, at den tværstribet muskulatur, der styrer øjenbevægelser og endetarmens lukkemuskel rammes sent i forløbet, og i de fleste sygdomsforløb vil der ikke være funktionstab her. Mange patienter vil derfor kunne styre kommunikationshjælpemidler med viljesstyrede øjenbevægelser, også sent i sygdomsforløbet.

Diagnosen ALS

Diagnosticering og udredning af ALS foretages af en neurolog. Diagnosen ALS er en klinisk diagnose, hvilket vil sige, at diagnosen stilles på baggrund af specifikke fund ved en neurologisk undersøgelse. Ofte vil udgangspunktet for vurderingen være svigt af kræfterne i et enkelt område af kroppen, og undersøgelsen vil have et særligt fokus på at identificere tegn til påvirkning af øvre og nedre motorneuron.

Diagnostiske tegn på ALS fra øvre motorneuron

Tegn på påvirkning at af øvre motorneuron kan være delvis eller ufuldstændig lammelse, hvor der er stor reduktion i tempoet af bevægelserne, livlige reflekser, unormale reflekser og øget spænding i muskulaturen.

Diagnostiske tegn på ALS fra nedre motorneuron

Tegn på at nedre motorneuron er påvirket kan være delvis eller ufuldstændig lammelse med svækkede reflekser, muskelsvind og specielle ufrivillige bevægelser, som ses som muskelbevægelser under huden, såkaldte fascikulationer. Neurofysiologiske undersøgelser for påvirkning af nedre motorneuron af perifære nerver fortages ved nerveledningsundersøgelser og undersøgelsen af muskler foretages ved elektromyografi (EMG).

Neurologiske undersøgelserne kan vise påvirkningen af de nedre motorneuroner, og der kan samtidigt udelukkes sygdom i de sensoriske neuroner, der bringer føleinformation fra hud og led til rygmarven. Ved en neurologisk undersøgelse kan det ligeledes sikres, at andre dele af nervesystemets funktioner ikke er ramte. Hvis der findes tegn til sygdom udenfor det motoriske system, kan undersøgelsen vise, om andre neurologiske sygdomme kan være årsag til symptomerne.

Undersøgelser i udredning af ALS

ALS er en eksklusionsdiagnose, hvilket betyder, at der udelukkes andre årsager til symptomerne, selvom der ved den neurologiske undersøgelse ikke findes tegn til sygdom udenfor det motoriske system. Da sygdommen kan starte mange steder, så udvikler den sig forskelligt i startfasen, og derfor tilpasses udredningen til den enkelte patient. Udredning vil som regel inkludere billedundersøgelser med MR, analyse af rygmarvsvæske (spinalvæske), neurofysiologiske undersøgelser, og evt. en vævsprøveundersøgelse (biopsi) af muskelfibre.

Behandling af ALS

Steven Hawking
Stephen Hawking (1942–2018) var en britisk teoretisk fysiker, astrofysiker og matematiker. Han fik diagnosen ALS i en alder af 21 år og levede med sygdommen i 55 år. Han arbejdede som professor ved University of Cambridge indtil 2009 og kommunikerede vha. en computer, der kunne læse tekst op.
Steven Hawking
Af .
Licens: CC BY 2.0

Behandling ved ALS kan inddeles i sygdomsmodificerende behandling, der forsøger at bremse sygdommen og symptomrettet behandling, der forsøger at dæmpe eller afhjælpe symptomerne.

Sygdomsmodificerende behandling

Sygdomsmodificerende behandling er terapiformer, der virker ind på de tilgrundliggende sygdomsprocesser og giver forlænget overlevelse. Ved ALS er der et enkelt godkendt medicinsk præparat, riluzol, som hæmmer aminosyren glutamat. Det kan evt. kan give en lidt forlænget forlænget overlevelse.

Symptomrettet behandling

Symptomrettet behandling er hjælpemidler af forskellig art, fx kørestol og spiseredskaber. Det kan desuden være behandling ved en talepædagog samt evt. respiratorbehandling.

Prognose

Sygdommen udvikler sig med forskellig hastighed fra person til person, men i mange tilfælde medfører sygdommen udbredte lammelser og død i løbet af få år. Det er dog stor variation i sygdomsforløbene, og cirka ti procent lever mere end ti år med sygdommen.

Læs mere på lex.dk

  • motorneuronsygdom
  • nervesystemet
  • hjernen
  • sygdomme i hjernen

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig