Visdomsdigtning, eddadigte, der handler om livsførelse og livsforståelse. Det gælder især Hávamál med dens ordsprogsagtige gode råd og leveregler. Men også de mytologiske læredigte, hvor Odin optræder med monolog eller i dialog, kan have træk af visdomsdigtning, ikke mindst Grímnismál. Se eddadigtning.