Omtale

Foreningens arbejde er omtalt i mange medier. Citaterne herunder giver et indtryk indholdet i nogle af omtalerne, og deres fulde tekst kan læses ved at følge de tilknyttede links.

9. december 2019

Nordjyske:
Udviklingschef Erik Henz Kjeldsen præsenterer den digitale version af Trap Danmark. Det videre perspektiv er en stor portal med andre værker og ikke mindst onlineleksikonet Den Store Danske. Den store danske Encyklopædi skal lægges ind på lex-platformen næste år. Det bliver ligeledes et gratis produkt. Men det bliver også et mobilt produkt – en web-app som kan bruges optimalt på mobil, tablet og pc, siger Erik Henz Kjeldsen.

22. november 2019

Mediawatch:
Chefredaktør for Trap Danmark og lex.dk Niels Elers Koch fortæller om lancering af den digitale version af værket Trap Danmark. De første 15 af 98 kommuner er beskrevet og udgivet på trap.lex.dk. Dermed er første værk på plads under lex.dk-paraplyen.

19. september 2019

Politiken:
11 underskrivere på indlæg i Politiken om radio for unge, blandt andre Chefredaktør ved lex.dk Niels Elers Koch: Det er »afgørende vigtigt for den demokratiske samtale, at alle i Danmark har adgang til den og kan genkende sig selv i det billede, som medierne tegner af livet i Danmark.«

12. september 2019

Så vidt vi ved (program på p1, Danmarks Radio):
Forsker ved Aalborg Universitet Maria Simonsen, påpeger, at det kræver enorme resurser at indsamle og udgive viden. Hun råder lex.dk »til at tænke langsigtet på tre områder: Økonomisk, menneskeligt og forskningsmæssigt.«

Medlem af bestyrelsen Morten Hesseldahl: »Forskere og universiteter skal spille en helt central rolle. Pengene skal primært gå til at betale forskere for at indsamle og formidle viden, så den kan forstås af alle os andre.«

17. juli 2019

Kristeligt Dagblad:
Medlem af bestyrelsen Morten Hesseldahl: »arbejdet med både den tekniske udvikling af portalen og opdateringen af de tusinder af artikler, er i fuld gang.«

16. juli 2019

Kulturmonitor:
Medlem af bestyrelsen Morten Hesseldahl: » … i slutningen af næste år vil den nye onlineencyklopædi være tilgængelig og brugbar, men hvis det nye online leksikon ikke årligt modtager støtte fra det offentlige, vil opdateringen af den nye portal stoppe, ligesom tilfældet var med sitet denstoredanske.dk.«

Juni 2019

Dansk Magisterforening:
Medlem af bestyrelsen Christian Gorm Tortzen: » … egentlig synes jeg, det burde være en offentlig opgave. Og det er et af motiverne til, at vi er gået ind i det her samarbejde. Her bliver det synligt, at vi i lex trækker på samme hammel, og laver open access-faciliteter for hele samfundet.«

23. maj 2019

Folkeskolen:
I kort artikel står: »Danmarks Lærerforening er blandt de organisationer, der bakker op om arbejdet med at opdatere og genformidle Gyldendals Den Store Danske Encyklopædi.«

Jyllands-Posten:
Avisen beskriver portalen, lex.dk: »Danmark skal have lettere adgang til pålidelig og aktuel viden skrevet af danske fagfolk og forskere, samlet og søgbart på én adresse, lex.dk.«

20. maj 2019

Berlingske:
Medlem af bestyrelsen Morten Hesseldahl: »Lex.dk vil være baseret på forskning og skrevet af forskere, der lægger et snit og en fortælling ned over det skrevne, om det så er The Boston Tea Party eller Tove Ditlevsen.«

Chefredaktør ved lex.dk Niels Elers Koch: »Det, som er værdien ved Den Store Danske og Trap Danmark, er, at der er tale om kvalificeret viden fra fagfolk og kvalificeret viden, der er tjekket af fagfolk.«

17. maj 2019

historie-online.dk:
Om lex.dk skriver historie-online: »Landets førende forskere har taget stilling til indholdet og borger for, at du på lex.dk finder den bedste viden på netop det område, du søger viden om. Gratis og reklamefrit.«

16. maj 2019

Weekendavisen:
Bestyrelsesformand Joachim Malling: »Jeg håber og tror, at politikerne ved, at det her er noget, Danmark må have. De fleste andre lande i Europa har den slags værker skrevet på deres eget sprog. Hvis ikke vi også får det, er vi i selskab med lande som Bosnien-Herzegovina, Rumænien Slovenien, Serbien og Montenegro.«

Medlem af bestyrelsen Morten Hesseldahl ser gode muligheder for et partnerskab mellem det private og det offentlige, men: »Vi ved jo ikke endnu, om politikerne vil tage det på sig permanent.«

Jyllands-Posten:
Medlem af bestyrelsen Morten Hesseldahl: »Det er utrolig afgørende i de her år, hvor der er så mange informationer derude, at der er en forskningsbaseret, kvalitetssikret og dansk skrevet vidensportal, hvor man kan være sikker på, at her har man gjort sig umage for at nå et højt troværdighedsniveau.«

Nordvestnyt:
Medlem af bestyrelsen Morten Hesseldahl: »Det at vi går sammen med Sprog- og Litteraturselskab gør også, at “Ordbog over det danske Sprog”, hvilket er et meget omfattende værk, bliver tilgængeligt via portalen.«

11. december 2018

Politiken:
Bertel Haarder, Venstre: »For mig er det et helt afgørende nationalt og kulturelt projekt. Og så er det rigtigt, at hvis vi skal sikre alle adgang til portalen, vil det kræve et tocifret årligt millionbeløb, og der må vi afsøge alle muligheder. Nu har vi taget første skridt.«

Mogens Jensen, Socialdemokratiet: »Man løser en public service-opgave ved at stille denne her viden til rådighed for borgerne gratis. Og det er rigtig godt i en tid med fake news.«

Berlingske:
Medlem af bestyrelsen Morten Hesseldahl: » …i modsætning til Wikipedia skal der være en afsender, og forskningsmiljøet skal levere artiklerne, og en redaktion skal sørge for kvaliteten. Men vi vil gerne have dialogen med brugerne for at få kritik og korrektioner.«

Kristeligt Dagblad:
Forsker ved Aalborg Universitet Maria Simonsen: »Det er ikke bare en god idé, men en nødvendighed. Det er meget vigtigt, at der er kvalitetssikret og forskerbaseret viden til rådighed for alle danskere. Særligt i disse år, hvor viden og information kommer fra så mange kanaler og hele tiden er til forhandling. Som almindelig borger i dag skal man være enormt kildekritisk, og derfor vil det være godt at have et sted at gå hen, hvor man ved, at man kan stole på den faglige korrekthed.«

26. oktober 2018

Berlingske:
Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti, Bertel Haarder, Venstre og Mogens Jensen, Socialdemokratiet: »En af forudsætningerne for et velfungerende demokrati er borgernes mulighed for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Ubesværet adgang til saglig og korrekt viden kan slå bro over politiske og værdimæssige uenigheder, løse udfordringer, skabe sammenhænge og give en oplevelse af fælles ståsted.«