Hugr, norrønt ord, der betyder "hu", "sind", "ånd". Uden hugr ville mennesket ikke være et menneske. Det er hugr, som udgør den ikke-fysiske del af mennesket, dets indre jeg, sjæl og tanke. I den førkristne menneskeopfattelse har mennesket dels dette indre jeg, dels en frisjæl, der kan frigøres fra legemet, hamingja og fylgje.