Frihed for Loke såvel som for Thor, berømt formulering af N.F.S. Grundtvig, første gang brugt i hans versificerede fortale til bogen Nordens Mythologi fra 1832. I dette digt gør han sig til talsmand for tros-, ytrings- og åndsfrihed i Norden. Hans tankegang har haft stor indflydelse på opfattelsen af, hvad (dansk) folkestyre skal rumme: Der skal være talerum for alle synspunkter. Samtidig er verset et karakteristisk eksempel på, at Grundtvig overfører fænomener fra mytologien til sin egen samtids forhold.