Barre, lund, hvor Frej holder elskovsmøder med jættedatteren Gerd. Stedet omtales i eddadigtet Skírnismál som et lunt, stille sted.